Union
Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας
Date 31 Ιανουάριος 2011
Time 12:00 AM - 12:00 AM
Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας
    
1.  Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 περίπτωση α  του άρθρου 12 του ν.2579/1998, όπως τούτο ισχύει με τις νεότερες νομοθετικές ρυθμίσεις,επιβάλλεται τέλος υπέρ του Δημοσίου με την ονομασία «τέλος συνδρομητώνκινητής τηλεφωνίας», το οποίο βαρύνει τους συνδρομητές των επιχειρήσεωνπαροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.
     
2. Κλίμακα τέλους
     
Το τέλος αυτό υπολογίζεται για κάθε μηνιαίο λογαριασμό κάθε σύνδεσης και ορίζεται ως εξής σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

 Ύψος μηνιαίου λογαριασμούΤέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας 
 Μέχρι   και   50   ευρώ12%
 
 Από   50,01  μέχρι   και  100   ευρώ15%
 
 Από   100,01  μέχρι   και  150   ευρώ18%
 
 Από   150,01   ευρώ    και    άνω20%
 


      
3. Το τέλος κινητής τηλεφωνίας υπολογίζεται προ του φόρου προστιθέμενηςαξίας για κάθε λογαριασμό κάθε σύνδεσης, σύμφωνα με την παραπάνωπροκαθορισμένη κλίμακα.
       
Εάν ο λογαριασμός εκδίδεται  συνολικά για περισσότερους  μήνες,επιβάλλονται τόσα τέλη όσοι και οι μήνες. Στην περίπτωση αυτή, για τηνεξεύρεση του τέλους ο λογαριασμός επιμερίζεται σε τόσα  ίσα μέρη, όσαείναι και οι μήνες για τους οποίους εκδίδεται, εφόσον από αυτόν δενπροκύπτει διαφορετικός επιμερισμός.
      
4. Υπολογισμός τέλους
       
Για την εξεύρεση του κλιμακίου του τέλους, λαμβάνεται υπόψη ο συνολικόςμηνιαίος λογαριασμός, περιλαμβανομένου και του πάγιου τέλους πουεισπράττεται υπέρ της επιχείρησης, χωρίς το φόρο προστιθέμενης αξίας.Δηλαδή :  

α) εάν (πάγια μηνιαία τέλη  + τέλη χρήσης) = 45 ,00 ευρώ, τότε τοκλιμάκιο του τέλους που αντιστοιχεί, σύμφωνα με την παραπάνω κλίμακα,είναι το 12%  και το τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας πουεπιβάλλεται, είναι :5,4 ευρώ.  Δηλαδή : (12%

Download:[.vCal][.iCal][.csv][.txt][.xml][.pdf][print]