ΠΟΛ / Αποφάσεις 2009 E-mail

     ΠΟΛ.1160/28.12.2009 [31/12/2009]
Στα πλοία αναψυχής που βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια αποκλειστικά για το σκοπό μετατροπής, επισκευής ή συντήρησής τους δεν επιβάλλονται ο ειδικός φόρος και η έκτακτη εισφορά των άρθρων 2 και 3 του ν. 3790/2009
     ΙΚΑ Αριθμ. Πρωτ. Ρ60/9/3012.12.2009 [31/12/2009]
Λειτουργία των Δημοσίων Υπηρεσιών κατά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς
     ΠΟΛ.1158/28.12.2009 [30/12/2009]
Θεώρηση φορολογικών βιβλίων και στοιχείων επιτηδευματιών που υπάγονται στη Δ.Ο.Υ. ΦΑΝΑΡΙΟΥ
     ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/31733/28.12.2009 [30/12/2009]
Ομαλή λειτουργία των Δημοσίων Υπηρεσιών και κατά την υπόλοιπη χρονική περίοδο των εορτών και κυρίως μεταξύ Πρωτοχρονιάς και Θεοφανείων
     ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜ. 15/28.12.2009 [30/12/2009]
Τροποποίηση και συμπλήρωση του άρθρου 9 της Α.Δ 7/09, περί υποβολής τιμοκαταλόγων, προαναγγελίας μεταβολής τιμών κ.λ.π και άλλες ρυθμίσεις
     ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/31753/29.12.2009 [29/12/2009]
Λειτουργία των Δημοσίων Υπηρεσιών κατά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς
     ΠΟΛ.1159/29.12.2009 [29/12/2009]
Παράταση προθεσμίας για εμπρόθεσμη προμήθεια ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 2010.
     ΠΟΛ.1157/23.12.2009 [28/12/2009]
Κατάργηση της ΑΥΟΟ 1088566/ 7245/1101/ ΠΟΛ.1124/15.9.2009
     IKA.Ε40/524/17.12.2009 [27/12/2009]
Αντιμετώπιση θεμάτων, καταβολών εισφορών εργοδοτών που ασφάλιζαν το προσωπικό τους στα Ταμεία που εντάχθηκαν - συγχωνεύτηκαν στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και το Ε.Τ.Ε.Α.Μ.
     IKA.Α42/12/21.12.2009 [27/12/2009]
Εισφορές Δώρου Χριστουγέννων οδηγών ταξί, έτους 2009
     34618/3097/8.12.2009 [27/12/2009]
Καθορισμός ύψους Δώρου εορτών Χριστουγέννων 2009 - Ν. Ετους 2010 των εφημεριδοπωλών όλης της χώρας.
     ΔΜΗΤ/1122895/ΕΞ/22.12.2009 [24/12/2009]
Νέα τιμή στις ενδείξεις του πίνακα Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών των εντύπων Μητρώου
     ΠΟΛ.1156/22.12.2009 [23/12/2009]
Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3808/2009
     Δ13/1120461/ΕΞ/16.12.2009 [22/12/2009]
Αποστολή αριθμού δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2008 που έχουν υποβληθεί για διόρθωση της δήλωσης ΕΤΑΚ
     33937/1111/1.12.2009 [22/12/2009]
Καθορισμός ποσοστού απολύσεων κατά το Α' εξάμηνο 2010.
     ΥΠΟΙΚ 1116691/ΕΞ-19/0016/4.12.2009 [21/12/2009]
Έντοκη επιστροφή φόρων και προστίμων
     ΥΠΟΙΚ 1117330/ΕΞ/0016/4.12.2009 [21/12/2009]
Ακατάσχετο κινητών πραγμάτων της προσωπικής χρήσης των οφειλετών
     ΠΟΛ.1155/18.12.2009 [21/12/2009]
Αποστολή ελεγκτικών αποτελεσμάτων στη Διεύθυνση Ελέγχου
     ΠΟΛ.1154/18.12.2009 [21/12/2009]
Οδηγίες για την εντατικοποίηση των φορολογικών ελέγχων
     2/90703/0026/10.12.2009 [17/12/2009]
Καθορισμός φορέων και διαδικασίας καταβολής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης / κοινωνικής αλληλεγγύης του άρθρου 1 του ν. 3808/2009
     ΙΚΑ Ε40/506/14.12.2009 [17/12/2009]
Λύση και εκκαθάριση δημοτικής ή κοινοτικής επιχείρησης. Ευθύνη εκκαθαριστών
     ΠΟΛ.1153/15.12.2009 [17/12/2009]
Κοινοποίηση του ν. 3808/2009 και της 2/90703/0026/10-12-2009 Κοινής Υπουργικής Απόφασης
     ΠΟΛ.1151/11.12.2009 [15/12/2009]
Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτος 2010
     ΠΟΛ.1150/11.12.2009 [15/12/2009]
Περιεχόμενο των συγκεντρωτικών καταστάσεων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2010
     ΠΟΛ.1149/11.12.2009 [15/12/2009]
Διευκρινίσεις για τη διάθεση σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 2010 ως προς την ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας των οχημάτων
     ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ ΑΡ.80/15.12.2009 [15/12/2009]
Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης κοινωνικής αλληλεγγύης, στους συνταξιούχους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στους δικαιούχους επιδόματος παραπληγίας
     ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΑΕΕ Αριθ.118/7.12.2009 [14/12/2009]
Καταχώριση στο Μητρώο Εσόδων των απαλλαγών του Ν3050/2002 και των εξαιρέσεων του Ν.3607/2007 λόγω εννεαμήνου από κληρονομικό δικαίωμα
     ΙΚΑ Π51/3/568/13.5.2009 [11/12/2009]
Διάρκεια αναπηρίας ασφ/νων που αιτούνται σύνταξης λόγω γήρατος με τις ευεργετικές διατάξεις του Ν. 612/1977
     ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΑΕΕ Αριθ.115/30.11.2009 [10/12/2009]
ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
     AΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ [10/12/2009]
στο σχέδιο νόμου «Κύρωση και τροποποίηση της από 29.10.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Αναστολή εφαρμογής διατάξεων τακτοποίησης ημιυπαίθριων και λοιπών κλειστών χώρων που άλλαξαν χρήση» (ΦΕΚ 218 Α΄)
     ΙΚΑ Σ40/129/7.12.2009 [10/12/2009]
Ημερομηνίες οριστικοποίησης αποφάσεων προσωρινής σύνταξης και πληρωμής συνταξιούχων
     ΙΚΑ Σ40/130/7.12.2009 [10/12/2009]
Εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 212/1984 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΚΒΑΕ
     ΠΟΛ.1146/30.11.2009 [04/12/2009]
Υπολογισμός ποσών καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα εφάπαξ ποσά φόρου που κατέβαλαν για τη χρήση 2009 (οικ. έτος 2010) οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ, πλανόδιων λιανοπωλητών και λιανοπωλητών σε λαϊκές αγορές, καθώς και οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται φορτηγά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσης
     1113648ΕΞ/26.11.2009 [03/12/2009]
Αποστολή στη Γ.Γ.Π.Σ. του εντύπου Ε3 του οικ. έτους 2008.
     ΠΟΛ.1148/30.11.2009 [03/12/2009]
Οδηγίες για την αποστολή στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων έτους 2009
     ΠΟΛ.1147/30.11.2009 [03/12/2009]
Διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιριών
     1110011/ 1159/Τ.&Ε.Φ./5.11.2009 [02/12/2009]
Ανάθεση διάθεσης του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας των ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών έτους 2010.
     ΠΟΛ.1145/30.11.2009 [02/12/2009]
Διάθεση και διακίνηση ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας και ειδικού φόρου επιβατικών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών ιδιωτικής χρήσης μεγάλου κυβισμού, έτους 2010
     ΙΚΑ Α11/790/30.11.2009 [02/12/2009]
Ασφαλιστική κάλυψη
     ΠΟΛ.1143/30.11.2009 [02/12/2009]
Παροχή οδηγιών για τη λήψη μέτρων προστασίας, στις περιπτώσεις όπου δεν υφίσταται καθορισμός οριογραμμών αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού ενόψει της νομολογιακής προσέγγισης επί του θέματος από την υπ’ αριθμ. 3356/2008 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
     ΠΟΛ.1144/30.11.2009 [01/12/2009]
Τροποποιήσεις της 1111400/939/0013 Α.Υ.Ο.Ο., «Αποκατάσταση ελλείψεων των στοιχείων των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) μέσω τηλεφωνικού κέντρου και διαδικτύου», όπως ισχύει
     ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΑΕΕ Αριθ.110/13.11.2009 [01/12/2009]
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Ε.Κ.Α.Σ.) ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
     ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΑΕΕ Αριθ.114/24.11.2009 [01/12/2009]
Υπαγωγή στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών
     ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΑΕΕ Αριθ.113/24.11.2009 [01/12/2009]
Υποχρεωτική Υπαγωγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3050/2002, στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ επαγγελματιών που:α) έχουν τη δυνατότητα άσκησης του επαγγέλματος σε περιοχές πέραν της δηλωθείσας έδρας,β) δραστηριοποιούνται με σύναψη συμβάσεων
     ΠΟΛ.1142/20.11.2009 [27/11/2009]
Εφαρμογή διατάξεων Φ.Π.Α. στην προμήθεια εξόφλησης λογαριασμών Οργανισμών κοινής ωφελείας και επιχειρήσεων τηλεφωνίας από μέλη Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιγνιδιών Πρόγνωσης
     ΙΚΑ Ε10/14/27.11.2009 [27/11/2009]
Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών εισφορών & δόσεων μηνός Οκτωβρίου 2009
     ΙΚΑ Α23/592/24.11.2009 [26/11/2009]
α) Χορήγηση βεβαιώσεων υποβολής αιτήσεων για την χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής, β) Κλοπή αδειών διαμονής, δελτίων διαμονής και βεβαιώσεων υποβολής αιτήσεων για την χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής και γ) Απώλεια αδειών διαμονής
     ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ ΑΡ.77/25.11.2009 [26/11/2009]
Προϋποθέσεις απονομής σύνταξης με τις διατάξεις των βαρέων στους ασφαλισμένους που λαμβάνουν σύνταξη από το Δημόσιο ή άλλο φορέα κύριας Ασφάλισης
     ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΑΕΕ Αριθ.107/23.10.2009 [26/11/2009]
Αποστολή επικαιρουμένου καταλόγου φαρμάκων που το κόστος της ημερήσιας δόσης θεραπείας υπερβαίνει τα 41,10 ευρώ (14.000 δρχ)
     ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΑΕΕ Αριθ.109/12.11.2009 [26/11/2009]
Επικοινωνία Μητρώου Ο.Α.Ε.Ε. με το Εθνικό Μητρώο (Α.Μ.Κ.Α.- Ε.Μ.Α.Ε.Σ.) και Ενημέρωση του Μητρώου με το Α.Μ.Κ.Α. των Εμμέσων Μελών
     2/81302/0026/10.11.2009 [25/11/2009]
Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. οικ. 125494/28.9.2009 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 2082 Β) για τον καθορισμό διαδικασιών και λεπτομερειών για την εφαρμογή του άρθρου 3 της ΠράξηςΝομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα Αντιμετώπισης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΦΕΚ 181 Α)
     1106411 /5532/ΔΕ-Β'/9.11.2009 [24/11/2009]
Αξιοποίηση δυνατοτήτων taxis για τη διενέργεια προσωρινών ελέγχων Φ.Π.Α.
     ΑΠΟΦΑΣΗ 1110011/1159/5.11.2009 [20/11/2009]
Ανάθεση διάθεσης του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας των ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών έτους 2010
     ΠΟΛ.1141/13.11.2009 [20/11/2009]
Χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2009. - Όροι και προϋποθέσεις υποβολής της εμπρόθεσμης πιστωτικής ή μηδενικής εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (TAXISnet) των υποκειμένων, των οποίων η διαχειριστική τους περίοδος λήγει την 31/12/2009. - Υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή για τους τηρούντες βιβλία Γ΄κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
     ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡ. 14/2009 [19/11/2009]
Καθορισμός χρόνου διάθεσης γαλακτοκομικών προϊόντων επί της συσκευασίας των οποίων εξ’ αντικειμένου δεν αναγράφεται η χώρα προέλευσης της πρώτης ύλης (γάλακτος)
     ΑΠΟΦΑΣΗ 210/09/ΔΟΣ/23.1.2009 [18/11/2009]
Έναρξη ισχύος νέων Συμβάσεων για την αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήματος ΙΣΛΑΝΔΙΑ - ΜΑΛΤΑ - ΕΣΘΟΝΙΑ
     ΑΠΟΦΑΣΗ 1021339/43/ΔΜ-Β/13.3.2009 [18/11/2009]
Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο ν.3325/2005
     ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ [16/11/2009]
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ . Ν. 3801/2009 – Άρθρo. 48 - για την καταβολή του Ειδικού Τέλους ποσοστού 0,02% Επί των διαφημίσεων
     ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ.Πρωτ. 28023/10.11.2009 [11/11/2009]
Παροχή διευκρινήσεων επί ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή του ν.3386/2005
     ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡ. 13/2009 [11/11/2009]
Σχετικά με τις τιμές λιανικής πώλησης συσκευασμένων προϊόντων, που απεικονίζονται μέσω του γραμμωτού κώδικα ( BARCODE ) αυτοκόλλητης ετικέτας επί της συσκευασίας-Συσκευασμένα προϊόντα πού διατίθενται λιανικώς στον καταναλωτή, μέσω του συστήματος « ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ »
     ΠΟΛ.1140/5.11.2009 [06/11/2009]
Καθορισμός δεύτερης, υπενθυμηστικής επιστολής για την αποκατάσταση ελλείψεων των στοιχείων των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων μέσω τηλεφωνικού κέντρου και διαδικτύου
     ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ ΑΡ.72/2.11.2009 [06/11/2009]
Ασφάλιση βουλευτών
     ΠΟΛ.1139/3.11.2009 [06/11/2009]
Κοινοποίηση πίνακα περιοχών στις οποίες διενεργήθηκε με μέριμνα του Δημοσίου ομαδική καταπολέμηση δάκου της ελιάς κατά το ελαιοκομικό έτος 2009 - 2010
     ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΑΕΕ Αριθ.103/26.10.2009 [06/11/2009]
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΩΗΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ (Τ.Π.Ξ.)
     ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΑΕΕ Αριθ.102/22.10.2009 [06/11/2009]
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΥΠΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ.
     1090171/438/0015/6.10.2009 [05/11/2009]
Καταχώρηση συναλλαγών πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) θέρμανσης στις συγκεντρωτικές καταστάσεις της παρ. 1 (α) του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.
     ΙΚΑ Ε40/450/29.10.2009 [05/11/2009]
Ενσωμάτωση Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) στο Ο.Π.Σ. / Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
     ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ ΑΡ.69/30.10.2009 [05/11/2009]
1. Προσαύξηση ποσού σύνταξης των μέχρι 31/12/92 ασφ/νων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τις ημέρες εργασίας που έχουν πραγματοποιήσει μετά τις 10.500 και εφόσον έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 145 παρ.1 του Ν.3655/2008 και τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφ/σης. 2. Διευκρινίσεις επί της με αριθμ.27/09 Εγκυκλίου μας
     ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ ΑΡ.68/20.10.2009 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ) [05/11/2009]
Δυνατότητα εφαρμογής των διατάξεων του άρ. 62 του Ν.2676/1999, όπως αντικαταστάθηκε με τη διάταξη του άρ. 4 του Ν. 3385/2005 και του άρ. 29 παρ. 3 του ΑΝ 1846/1951 όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 5 παρ. 3 και 4 του Ν. 825/1978 στην περίπτωση ύπαρξης συμφώνου συμβίωσης.
     ΙΚΑ Γ99/1/352/4.11.2009 [04/11/2009]
Βεβαιώσεις εργοδοτών εποχικά απασχολουμένων
     ΠΟΛ.1135/19.10.2009 [02/11/2009]
Κοινοποίηση της Κ.Υ.Α. αριθ. 71611/2874/Φ1/2009 (ΦΕΚ 1752/Β/25.8.09) και παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή της
     Α.Π.27/30.102009 [30/10/2009]
Συνιστάται Επιτροπή, με αντικείμενο την καταγραφή της τρέχουσας δημοσιονομικής κατάστασης, την αξιολόγηση των προβλημάτων που υπάρχουν σε σχέση με τα στατιστικά στοιχεία και την εισήγηση προς τον Υπουργό Οικονομικών προτάσεων για βελτίωση της απεικόνισης των δημοσιονομικών στοιχείων της χώρας.
     ΠΟΛ.1137/26.10.2009 [27/10/2009]
Παράταση προθεσμίας υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. με ημερομηνία λήξης26.10.009, που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet.
     ΠΟΛ.1136/21.10.2009 [26/10/2009]
Κοινοποίηση διατάξεων του νόμου 3763/2009, για θέματα Φ.Π.Α.
     ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ ΑΡ.68/20.10.2009 [23/10/2009]
Δυνατότητα εφαρμογής των διατάξεων του αρ. 62 του Ν.2676/1999, όπως αντικαταστάθηκε με τη διάταξη του αρ.4 του Ν.3385/2005 και του αρ. 29 παρ. 3 του Α.Ν.1846/1951 όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 5 παρ. 3 και 4 του Ν.825/1978 στην περίπτωση ύπαρξης συμφώνου συμβίωσης
     ΑΠΟΦΑΣΗ 1097289/0006Δ/19.10.2009 [22/10/2009]
Παροχή διευκρινίσεων σε θέματα εκπροσώπησης των πολιτών στις Διοικητικές Αρχές από δικηγόρους
     ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΑΕΕ Αριθ.98/7.10.2009 [21/10/2009]
Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του άρθρ. 18 παρ. 4 του ΠΔ 258/2005
     ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΑΕΕ Αριθ.97/8.10.2009 [21/10/2009]
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΗΡΑΤΟΣ - ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
     ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΑΕΕ Αριθ.93/29.9.2009 [21/10/2009]
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. 85/09 ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΩΝ
     ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΑΕΕ Αριθ.92/21.9.2009 [21/10/2009]
ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗ Α.Μ.Κ.Α. ΚΑΙ Κ.Κ.Α. ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε.
     ΙΚΑ Ε40/439/16.10.09 [20/10/2009]
Υποβολή Α.Π.Δ. Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης
     ΙΚΑ Γ55/722/09.10.09 [14/10/2009]
Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)
     ΑΠΟΦΑΣΗ 1091531/25.9.2009 [07/10/2009]
Υποβολή ανακεφαλαιωτικών πινάκων για πράξεις που πραγματοποιούνται από 01/01/2010. - Κοινοποίηση οδηγιών για την συμπλήρωση των εντύπων των ανακεφαλαιωτικών πινάκων
     ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ ΑΡ.63/28.9.2009 [06/10/2009]
Πρώτες οδηγίες για την εφαρμογή των νέων Κοινοτικών Κανονισμών
     ΑΠΟΦΑΣΗ 14822/17.9.2009 [05/10/2009]
Λήψη απόφασης σχετικά με την «Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
     ΠΟΛ.1132/1.10.2009 [05/10/2009]
Κοινοποίηση «Εγκυκλίου 27» του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)
     ΠΟΛ.1134/1.10.2009 [05/10/2009]
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης της έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής
     ΙΚΑ Ε41/207/01.10.09 [02/10/2009]
Σχετικά με τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)
     ΠΟΛ.1133/2.10.2009 [02/10/2009]
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 181 Α΄16/09/2009) και οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή τους
     ΠΟΛ.1130/25.9.2009 [02/10/2009]
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 6, 7, 8 και 11 του ν.3790/2009 (ΦΕΚ Α 143) «Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθμιση φορολογικών θεμάτων, θεμάτων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις
     ΠΟΛ.1131/30.9.2009 [30/09/2009]
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 1 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 181 Α΄/16-9-09)
     Αριθμ. οικ. 125494/28.9.2009 [30/09/2009]
(Απόσυρση οχημάτων) Καθορισμός διαδικασιών και λεπτομερειών για την εφαρμογή του άρθρου 3 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα Αντιμετώπισης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης» (ΦΕΚ Α 181).
     ΠΟΛ.1127/25.9.2009 [30/09/2009]
Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παρεχόμενων υπηρεσιών (έντυπο 047 – Φ.Π.Α., έκδοση 2009, Φ4/ΤΑXIS). Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών (έντυπο 052 – Φ.Π.Α., έκδοση 2009, Φ5/ΤΑXIS). Υποχρεωτική υποβολή των αρχικών και εμπρόθεσμων, ανακεφαλαιωτικών πινάκων με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του ειδικού δικτύου (ΤΑΧISnet)
     ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜ. 12/2009 [29/09/2009]
Τροποποίηση του άρθρου 12 της Α.Δ 7/2009
     ΠΟΛ.1128/25.9.2009 [29/09/2009]
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του ν.3375/2009
     ΠΟΛ.1127/25.9.2009 [29/09/2009]
Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παρεχόμενων υπηρεσιών (έντυπο 047 – Φ.Π.Α., έκδοση 2009, Φ4/ΤΑXIS).Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών (έντυπο 052 – Φ.Π.Α., έκδοση 2009, Φ5/ΤΑXIS).Υποχρεωτική υποβολή των αρχικών και εμπρόθεσμων, ανακεφαλαιωτικών πινάκων με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του ειδικού δικτύου (ΤΑΧISnet)
     ΠΟΛ.1126/3.9.2009 [29/09/2009]
Καθορισμός των αλλοδαπών εταιρειών που εδρεύουν σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμπίπτουν στην Οδηγία 2003/49/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 2003, καθώς και του εντύπου απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου επί δικαιωμάτων και τόκων που καταβάλλονται στις εταιρείες αυτές
     ΠΟΛ.1125/18.9.2009 [29/09/2009]
Παροχή οδηγιών για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή της 1061748/987/ΔΜΒ΄/ΠΟΛ.1086/22.6.2009 (ΦΕΚ 1285/Β΄) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Τροποποίηση της 1100330/1954/ΔΜ/6-10-2008 ΦΕΚ 2149/Β΄16-10-2008 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί καθορισμού νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)
     ΠΟΛ.1122/16.9.2009 [29/09/2009]
Χρόνος έκδοσης των αποδείξεων λιανικής πώλησης από τους εκμεταλλευτές των κέντρων διασκέδασης και όλων των καταστημάτων γενικά που διαθέτουν στο κοινό οποιοδήποτε είδος τροφής ή ποτού για επιτόπια κατανάλωση - Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της Α.Υ.Ο.Ο. 1057674/279/ΠΟΛ.1081/12.6.2009 (ΦΕΚ Β΄1211/19.6.2009).
     ΠΟΛ.1121/16.9.2009 [29/09/2009]
Καταχώρηση των δελτίων αποστολής που εκδίδονται για τη διακίνηση ή την παράδοση πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης μεταξύ των εγκαταστάσεων του ίδιου επιτηδευματία ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ., στις καταστάσεις του άρθρου 4 της Α.Υ.Ο.Ο. 1019446/113/0015/ΠΟΛ.1034/14.2.2008 και υποβολή των αντιτύπων αυτών
     ΠΟΛ.1120/15.9.2009 [29/09/2009]
Εκδιδόμενα παραστατικά για την προμήθεια εξόφλησης λογαριασμών οργανισμών κοινής ωφέλειας και επιχειρήσεων τηλεφωνίας από αστικούς συνεταιρισμούς επαγγελματιών πρακτόρων παιχνιδιών πρόγνωσης
     ΠΟΛ.1119/14.9.2009 [29/09/2009]
Ο συντελεστής 22% που αναφέρεται στην περίπτωση β’ της παρ. 5 του άρθρου 49 του ν.2238/1994, εφαρμόζεται για τις ακαθάριστες αμοιβές από διεύθυνση εκτέλεσης έργων αντίστοιχων με όλες τις υποπεριπτώσεις των περιπτώσεων α’, β’, γ’, δ’ της παρ. 5 του ιδίου άρθρου
     ΠΟΛ.1117/8.9.2009 [29/09/2009]
Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου των δηλώσεων απόδοσης του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και του τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας, καθώς και των αντίστοιχων πράξεων επιβολής των τελών και των πρόσθετων τελών
     ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ ΑΡ.61/23.9.2009 [28/09/2009]
Α. Τρόπος και προθεσμία υποβολής Α.Π.Δ. για το εργαζόμενο κατ΄οίκον του εργοδότη προσωπικό. Β. Τροποποίηση συχνότητας υποβολής Α.Π.Δ. για το εργαζόμενο κατ΄οίκον του εργοδότη προσωπικό. Τριμηνιαία υποβολή αυτής
     ΠΟΛ.1129/25.9.2009 [25/09/2009]
Παράταση χρόνου υποβολής των καταστάσεων του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2008 και του ισοζυγίου της παρ. 6 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.
     ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜ 11/2009 [24/09/2009]
Κατάργηση της Αγορανομικής Διάταξης 10/09 σχετικά με καθορισμό χρόνου διάθεσης γαλακτοκομικών προϊόντων επί της συσκευασίας των οποίων εξ αντικειμένου δεν αναγράφεται η χώρα προέλευσης της πρώτης ύλης (γάλακτος)
     ΠΟΛ.1124/15.9.2009 [24/09/2009]
Τροποποίηση της ΑΥΟΟ 1060481/4643/810/ΠΟΛ 1073/21-7-2004
     ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ ΑΡ.60/21.9.2009 [24/09/2009]
Συνταξιοδότηση εργαζομένων στις εταιρείες “Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε", “Ολυμπιακή Αεροπορία – Υπηρεσίες Α.Ε.” και "Ολυμπιακή Αεροπλοϊα Α.Ε. ". Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρ. 1 & 2 του Ν.3717/2008
     ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜ. 10/23.9.2009 [23/09/2009]
Καθορισμός χρόνου διάθεσης γαλακτοκομικών προϊόντων επί της συσκευασίας των οποίων εξ’ αντικειμένου δεν αναγράφεται η χώρα προέλευσης της πρώτης ύλης (γάλακτος)
     Αριθμ. 27215/1068/10.9.2009 [23/09/2009]
Χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές, για την άσκηση του Εκλογικού δικαιώματος κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009.
     Αρ.πρωτ.:1088318/2449/00ΤΥ/Δ΄/16.9.2009 [21/09/2009]
Επανέκδοση της υπ’αριθμ. 1020564/487/00ΤΥ/Δ΄/27-02-2007 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ως προς την τιμή της Β΄Ζώνης Ψυχικού, σε συμμόρφωση με ακυρωτική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας
     ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΑΕΕ Αριθ.84/31.8.2009 [18/09/2009]
Αναπροσαρμογή μηνιαίας εισφοράς κλάδου υγείας
     ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΑΕΕ Αριθ.83/1.9.2009 [18/09/2009]
Είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών με Γραμμάτιο Είσπραξης
     ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΑΕΕ Αριθ.82/1.9.2009 [18/09/2009]
Ενημέρωση ασφαλισμένων για οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές
     ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΑΕΕ Αριθ.76/31.7.2009 [18/09/2009]
Καταβολή εισφοράς κλάδου Υγείας ασφαλισμένων ΟΑΕΕ που είναι παράλληλα ασφαλισμένοι του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων
     ΠΟΛ.1123/15.9.2009 [18/09/2009]
Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών για την επιστροφή Φ.Π.Α. έτους 2008 στους αγρότες
     ΠΟΛ.1116/8.9.2009 [17/09/2009]
Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης και της πράξης καταλογισμού της εισφοράς επί των εισιτηρίων δημοσίων θεαμάτων
     ΠΟΛ.1110/31.8.2009 [17/09/2009]
Τα κέρδη που αποκτούν από συμβάσεις ή πράξεις επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων αλλοδαπές ναυτιλιακές επιχειρήσεις που εγκαθίστανται στην Ελλάδα βάσει των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 27/1975 υπόκεινται σε φορολογία
     Αρ. Πρωτ. 35307/25.8.2009 [15/09/2009]
Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α’ /21-7-2009) ‘’Κανόνες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, κανόνες υποκεφαλαιοδότησης επιχειρήσεων, διαδικασία ταχείας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις
     Αριθμ. Πρωτ. Ε40/368/4.9.2009 [11/09/2009]
Καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) Κοινών Επιχειρήσεων, περιόδων απασχόλησης από 1/7/2009 έως 31/12/2009
     Αρ. Πρωτ. Α2-3981 [11/09/2009]
Σχετικά με δικαιολογητικά, πού καλούνται να υποβάλλουν οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν στις περιπτώσεις α) «επιχειρήσεις κοπής, τεμαχισμού ,επεξεργασίας, τυποποίησης ,συσκευασίας και χονδρικής πώλησης προϊόντων ζωικής προέλευσης που λειτουργούν είτε αυτοτελώς είτε εντός εγκεκριμένων και νομίμως λειτουργούντων βιομηχανικών σφαγείων» και β) «αυτοτελή τμήματα που λειτουργούν σε διακεκριμένους χώρους εντός υπεραγορών ,μεικτών καταστημάτων και αποθηκών χονδρικής πώλησης και ασκούν χονδρική πώληση προϊόντων ζωικής προέλευσης » της παραγράφου 2 τού άρθρου 35 τού Ν.3784/09
     Υ. Α. 5032319/5080/25.8.2009 [11/09/2009]
Δικαιολογητικά και διατυπώσεις προσδιορισμού και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας των αυτοκινή­των οχημάτων.
     ΠΟΛ.1115/8.9.2009 [10/09/2009]
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 5 του ν.3775/2009
     ΠΟΛ.1114/8.9.2009 [09/09/2009]
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 10 του ν.3790/2009 περί παράτασης των προθεσμιών παραγραφής
     ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 42 [09/09/2009]
Παραλειφθέντες εκλογείς
     ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 41 [09/09/2009]
Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από πολίτες με αναπηρίες κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009
     ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 40 [09/09/2009]
Eκλογείς που δεν θα μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις γενικές βουλευτικές εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009
     ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 39 [09/09/2009]
Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών, διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος
     ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 96/2007 [09/09/2009]
Κωδικοποίηση σ' ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών
     Αρ.Πρ. 12410/8.9.2009. [08/09/2009]
ΤΑΝΠΥ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 2009.
     Αριθμ. πρωτ : ΔΙΔΑΔ/Φ.18.21/1175/οικ.21934/7.9.2009 [08/09/2009]
Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών - Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών - Διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος
     ΠΟΛ.1111/2.9.2009 [07/09/2009]
Οδηγίες για την είσπραξη των ληξιπροθέσμων
     ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡ. 9/2009 [06/09/2009]
Επιπρόσθετα Κοστολογικά στοιχεία, που λαμβάνονται υπόψη κατά την διαμόρφωση των τιμών πώλησης οπωρολαχανικών της κατηγορίας των διατιμημένων ή ελεγχομένου κέρδους – Λήψη μέτρων σχετικά με την ιχνηλασιμότητα των νωπών οπωρολαχανικών κατά την εμπορία – διακίνηση – διάθεση αυτών στα πλαίσια διασφάλισης των συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού και άλλες ρυθμίσεις
     ΠΟΛ.1112/2.9.2009 [04/09/2009]
Διαχείριση ειδικών περιπτώσεων ειδοποιητηρίων
     ΠΟΛ.1113/2.9.2009 [04/09/2009]
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο οικοπέδου δήμου ή κοινότητας, έτους 2009, στις περιοχές όπου δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα, αποκλειστικά για τον προσδιορισμό του ενιαίου τέλους ακινήτων φυσικών προσώπων
     ΠΟΛ.1108/26.8.2009 [03/09/2009]
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των άρθρων 6 και 7 του ν. 3763/2009
     1104795/11411/Β0012/18.12.2008 [03/09/2009]
Εφαρμογή των διατάξεων της παρ.11 του άρθρου 2 του ν.3220/2004.
     1104977/1949/Α0012/4.11.2008 [03/09/2009]
Υποβολή ανακλητικής δήλωσης μηχανικού μετά από περαίωση με βάση τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ν.3296/2004.
     1069209/1285/Α0012/4.7.2008 [03/09/2009]
Περαίωση φορολογικών δηλώσεων χωρίς έλεγχο με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 17 του ν.3296/2004.
     1058232/1144/Α0012/11.2.2008 [03/09/2009]
Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 13 έως 17 του ν.3296/2004.
     1047501 /819/Α0012/12.5.2008 [03/09/2009]
Το πρόστιμο του άρθρου 4 του ν.2523/1997 επιβάλλεται στην εκπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για την οποία δεν οφείλεται πρόσθετος φόρος.
     1047117/793/Α0012/23.4.2008 [03/09/2009]
Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης δήλωσης φόρου εισοδήματος.
     1064415/10940/Β0012/25.6.2008 [03/09/2009]
Η αναδρομική λύση εταιρείας περιορισμένης ευθύνης δεν είναι εφικτή.
     1095071/11052/Β0012/25.1.2008 [03/09/2009]
Εφαρμογή των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 11 του ν.2579/1998 σε περίπτωση Ε.Π.Ε. που δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση.
     1017417/10264/Β0012/27.5.2008 [03/09/2009]
«Μετατροπή» Ε.Π.Ε. σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία.
     1108795/11219/Β0012 & 1108798/714/Β0013/24.1.2008 [03/09/2009]
Μετατροπή Α.Ε. σε Ο.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66α του κ.ν.2190/1920
     1046330/10604/Β0012/14.5.2008 [03/09/2009]
Οι αφορολόγητες εκπτώσεις του ν.1892/1990 και του ν.2601/1998 που έχει σχηματίσει ετερόρρυθμη εταιρεία φορολογούνται κατά το χρόνο της κεφαλαιοποίησής τους.
     1095331/11286/Β0012/12.11.2008 [03/09/2009]
Οι διατάξεις του ν.2166/1993 δεν έχουν εφαρμογή σε περίπτωση μετατροπής Ευρωπαϊκού Ομίλου Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ) σε ανώνυμη εταιρεία.
     1094398/11272/Β0012/4.11.2008 [03/09/2009]
Η ζημιά απορροφώσας εταιρείας, που υφίσταται κατά το χρόνο απορρόφησης άλλων εταιρειών με τις διατάξεις του ν.2166/1993, δεν μεταφέρεται προς συμψηφισμό με μελλοντικά κέρδη.
     1095014/11280/Β0012/20.10.2008 [03/09/2009]
Η ζημία απορροφώσας εταιρείας που υφίσταται κατά το χρόνο απορρόφησης άλλων εταιρειών με τις διατάξεις του ν.2166/1993 δεν μεταφέρεται προς συμψηφισμό με μελλοντικά κέρδη.
     1085470/11192/Β0012/6.10.2008 [03/09/2009]
Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2166/1993 επί εισφοράς τμήματος κλάδου παροχής υπηρεσιών.
     1094396/11273/Β0012/6.10.2008 [03/09/2009]
Η ζημιά απορροφώσας εταιρείας που υφίσταται κατά το χρόνο απορρόφησης άλλων εταιρειών με τις διατάξεις του ν.2166/1993 δεν μεταφέρεται προς συμψηφισμό με μελλοντικά κέρδη.
     1079699/11110/Β0012/17.9.2008 [03/09/2009]
Επιστροφή προκαταβολής φόρου εισοδήματος ανωνύμων εταιρειών, οι οποίες απορροφήθηκαν από άλλη ανώνυμη εταιρεία με τις διατάξεις του ν.2166/1993.
     1057159/10679ΠΕ/Β0012/16.9.2008 [03/09/2009]
Οι διατάξεις του ν.2166/1993 δεν έχουν εφαρμογή σε περίπτωση μετατροπής αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας σε ανώνυμη εταιρεία.
     1087479/11149/Β0012/26.8.2008 [03/09/2009]
Η μετατροπή κοινωνίας αστικού δικαίου σε Α.Ε. εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ν.2166/1993.
     1080948/11136/Β0012/1.8.2008 [03/09/2009]
Η ζημιά απορροφώσας εταιρείας που υφίσταται κατά το χρόνο απορρόφησης άλλων εταιρειών με τις διατάξεις του ν.2166/1993 δεν μεταφέρεται προς συμψηφισμό με μελλοντικά κέρδη.
     1069224/11000/Β0012/22.7.2008 [03/09/2009]
Εισφερόμενο κεφάλαιο κατά την μετατροπή υποκαταστήματος αλλοδαπής σε ανώνυμη εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2166/1993.
     1053812/10746/Β0012/8.7.2008 [03/09/2009]
Η μετατροπή κοινωνίας αστικού δικαίου σε Ε.Π.Ε εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ν.2166/1993.
     1010381/10167/Β0012/30.6.2008 [03/09/2009]
Εισφορά μετοχών εισηγμένης Α.Ε. παράλληλα με τον κλάδο παροχής υπηρεσιών με τις διατάξεις του ν.2166/1993.
     1047741/10660/Β0012/10.6.2008 [03/09/2009]
Διάσπαση ανώνυμης εταιρείας με απορρόφηση από άλλες υφιστάμενες ανώνυμες εταιρείες με τις διατάξεις του ν.2166/1993.
     1037050/10592/Β0012/10.6.2008 [03/09/2009]
Εισφερόμενο κεφάλαιο επί μετατροπής ομόρρυθμης εταιρείας σε ανώνυμη εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2166/1993.
     1107758/11202πε/Β0012/9.5.2008 [03/09/2009]
Διάσπαση ανώνυμης εταιρείας με απορρόφηση από άλλη υφιστάμενη ανώνυμη εταιρεία με τις διατάξεις του ν.2166/1993.
     1023508/10305/Β0012/6.5.2008 [03/09/2009]
Εισφορά ακινήτων προς νεοϊδρυόμενη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία του ν.2778/1999.
     1041973/10574/Β0012/21.4.2008 [03/09/2009]
Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2166/1993.
     1113782/11292π.ε./Β0012/1.4.2008 [03/09/2009]
Διάσπαση εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2166/1993.
     1006253/10101/Β0012/5.3.2008 [03/09/2009]
Συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία με τις διατάξεις του ν.2166/1993.
     1000887/10061/Β0012/13.2.2008 [03/09/2009]
Εφαρμογή των διατάξεων των ν.2166/1993 και ν.δ.1297/1972.
     1114100/11291πε/Β0012/8.2.2008 [03/09/2009]
Εφαρμογή των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 34 του ν.3634/2008.
     1089221/10981πε/Β0012/6.2.2008 [03/09/2009]
Οι ευεργετικές διατάξεις του ν.2166/1993, δεν έχουν εφαρμογή για το εισόδημα (χρηματικό αντίτιμο) που αποκτούν οι μέτοχοι της εξαγοραζόμενης εταιρίας συνέπεια της μεταβίβασης του συνόλου της περιουσίας της εταιρείας τους στην εξαγοράζουσα εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του κ.ν. 2190/1920.
     1011076/10162/Β0012/11.7.2008 [03/09/2009]
Η ιδιοκατασκευή καλουπιών δεν εμπίπτει στα επενδυτικά σχέδια μεταποιητικής επιχείρησης, για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.3299/2004.
     1019659/10410/Β0012/15.4.2008 [03/09/2009]
Φορολογική μεταχείριση επιχορήγησης που καταβάλλεται σε επιχείρηση λόγω υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου μετεγκατάστασης και εκσυγχρονισμού ραφιναρίας ελαιολάδου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1257/1999 και της 450/2001 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας.
     1023860/10325/Β0012/9.4.2008 [03/09/2009]
Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3299/2004.
     1012923/10208/Β0012/8.4.2008 [03/09/2009]
Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3299/2004.
     1060497/1135/Α0012/10.6.2008 [02/09/2009]
Φορολογική ελάφρυνση σε Αστυνομικό που υπηρέτησε σε νησί με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων.
     1029789/483/Α0012/1.4.2008 [02/09/2009]
Κίνητρα ανάπτυξης μικρών νησιών.
     1023982/386/Α0012/1.4.2008 [02/09/2009]
Φορολογική ελάφρυνση συζύγων - στρατιωτικών που υπηρέτησαν μαζί σε νησί με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων.
     1030119/482/Α0012/19.3.2008 [02/09/2009]
Δικαίωμα φορολογικής ελάφρυνσης κατοίκου σε νησί με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων.
     1121922/2403/Α0012/28.2.2008 [02/09/2009]
Εφαρμογή διατάξεων της παρ. 1 άρθρου 118 ν.2238/1994 στην περίπτωση διπλωματικών υπαλλήλων που υπηρετούν εκτός της χώρας.
     1111337/11160/Β0012/10.11.2008 [02/09/2009]
Ευθύνη εκκαθαριστών συνεταιρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 115 του ΚΦΕ
     1045506/10607/Β0012/2.6.2008 [02/09/2009]
Ευθύνη διαχειριστή Ε.Π.Ε..
     1106435/11395/Β0012/24.10.2008 [02/09/2009]
Τα κέρδη που διανέμει ημεδαπή Ε.Π.Ε. σε εταίρους της, νομικά πρόσωπα άλλων κρατών μελών δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου.
     1025536/10348/Β0012/15.4.2008 [02/09/2009]
Επιστροφή φόρου εισοδήματος που έχει καταβληθεί αχρεώστητα.
     1081807/11148/Β0012/30.9.2008 [02/09/2009]
Μετατροπή Ο.Ε. σε Ε.Π.Ε. με βάση τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν.3190/1955.
     1070685/11032/Β0012/30.9.2008 [02/09/2009]
Χρόνος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που διαλύεται.
     1071010/10916πε/Β0012/2.7.2008 [02/09/2009]
Τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ανεξάρτητα αν υπόκεινται ή όχι σε φορολογία.
     1042511/10581/Β0012/28.5.2008 [02/09/2009]
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 107 του ν.2238/1994.
     1100281/11341/Β0012/19.11.2008 [02/09/2009]
Έξοδος εταίρου Ε.Π.Ε. με βάση δικαστική απόφαση.
     1113204/11265ΠΕ/Β0012/14.10.2008 [02/09/2009]
Η επιστροφή μετρητών στους μετόχους λόγω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας δεν θεωρείται εισόδημα για τους μετόχους.
     1053204/10740/Β0012/5.6.2008 [02/09/2009]
Φορολογική αντιμετώπιση διανεμόμενων κερδών που προκύπτουν με βάση τα Δ.Λ.Π..
     1019294/10227/Β0012/22.2.2008 [02/09/2009]
Κεφαλαιοποίηση ή διανομή του αποθεματικού «προβλέψεων για επισφαλείς πελάτες».
     1019945/10226/Β0012/21.2.2008 [02/09/2009]
Τα κέρδη από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α., τα οποία εμφανίζονται σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού, μπορούν να κεφαλαιοποιηθούν εφόσον υπαχθούν σε φορολογία .
     1100718/11359/Β0012/2.12.2008 [02/09/2009]
Το εισόδημα που αποκτά ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία από την εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης αποτελεί εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις.
     1004711/10090/Β0012/6.11.2008 [02/09/2009]
Εφαρμογή διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 4 του ν.2238/1994, περί μεταφοράς ζημίας από εισοδήματα εμπορικών επιχειρήσεων, στα νομικά πρόσωπα ΜΗ κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που αποκτούν και εισοδήματα της κατηγορία αυτής.
     1097798/11309/Β0012/24.10.2008 [02/09/2009]
Προσδιορισμός υπεραξίας από την πώληση ακινήτου αλλοδαπής επιχείρησης που δεν έχει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα.
     1048282/10659/Β0012/21.7.2008 [02/09/2009]
Το ποσό ζημίας ανώνυμης εταιρείας που αποσβέστηκε με μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου, δεν μεταφέρεται για συμψηφισμό στα επόμενα χρόνια.
     1053662/10735/Β0012/17.7.2008 [02/09/2009]
Η ζημία παρελθουσών χρήσεων οικοδομικής ανώνυμης εταιρείας ή ΕΠΕ δεν μεταφέρεται για συμψηφισμό με τα τεκμαρτά κέρδη που προσδιορίζονται με βάση την παρ. 12 του άρθρου 105 του Κ.Φ.Ε..
     1050191/10703/Β0012/17.6.2008 [02/09/2009]
Η ζημία απορροφώσας εταιρείας που υφίσταται κατά το χρόνο απορρόφησης άλλων εταιρειών με τις διατάξεις του ν.2166/1993 δεν μεταφέρεται προς συμψηφισμό με μελλοντικά κέρδη.
     1048551/10661/Β0012/13.6.2008 [02/09/2009]
Εφαρμογή των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 34 του ν.3634/2008 (Ζημία μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων με το ν.2166/1993).
     1057961/10823/Β0012/10.6.2008 [02/09/2009]
Εφαρμογή των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 34 του ν.3634/2008 (Ζημία μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων με το ν.2166/1993).
     1048700/10591πε/Β0012/23.5.2008 [02/09/2009]
Φορολογία κερδών υποκαταστήματος ημεδαπής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης στην Κύπρο.
     1043064/10626/Β0012/15.5.2008 [02/09/2009]
Η υπεραξία που προκύπτει από την διανομή ακινήτων κατά την εκκαθάριση ανώνυμης εταιρείας, φορολογείται με τις γενικές διατάξεις.
     1050251/853/Α0012/6.5.2008 [02/09/2009]
Φορολογική μεταχείριση της επιστροφής χρηματικών ποσών από τις φαρμακοβιομηχανίες στα ασφαλιστικά ταμεία.
     1028449/10099/Β0012/7.3.2008 [02/09/2009]
Η αμοιβή για την παροχή επιπλέον χρόνου εγγύησης ηλεκτρικών συσκευών που εμπορεύεται ανώνυμη εταιρεία, θεωρείται έσοδο της χρήσης που εισπράττεται.
     1048363/10617ΠΕ/Β0012/5.3.2008 [02/09/2009]
Εφαρμογή των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 9 του ν.3522/2006.
     1112855/11244πε/Β0012/27.2.2008 [02/09/2009]
Φορολογική μεταχείριση ζημιών και κερδών ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας από τα υποκαταστήματά της σε άλλες χώρες.
     1075264/11069/Β0012/5.8.2008 [02/09/2009]
Το εισόδημα που αποκτά από επιδικασθέντες τόκους υπερημερίας το Μ.Τ.Π.Υ. δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου.
     1041493/10567/Β0012/12.5.2008 [02/09/2009]
Οι τόκοι καταθέσεων που αποκτούν τα Στρατιωτικά Πρατήρια, οι στρατιωτικές Λέσχες και τα Κέντρα Ψυχαγωγίας Μονάδος (ΚΨΜ), δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου.
     1020573/10287/Β0012/18.3.2008 [02/09/2009]
Η προμήθεια που παρακρατεί αγροτικός συνεταιρισμός στα πλαίσια της χονδρικής πώλησης αγροτικών προϊόντων για λογαριασμό των μελών του απαλλάσσεται της φορολογίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.θ' της παρ.1 του άρθρου 103 του ΚΦ.Ε..
     1015801/10195/Β0012/13.3.2008 [02/09/2009]
Φορολογία εισοδήματος κοινωφελών ιδρυμάτων.
     1005144/10682/Β0012/15.1.2008 [02/09/2009]
Φορολογική αντιμετώπιση των εσόδων που αποκτά το ν.π.δ.δ. «Κ.Α.Π.Η. από την εκμετάλλευση κυλικείου και τη διοργάνωση εκδηλώσεων για τα μέλη του.
     1055162/10753/Β0012/6.6.2008 [02/09/2009]
Φορολογική αντιμετώπιση των εκπτώσεων που χορηγεί συνεταιρισμός στα μέλη του.
     1041959/10591/Β0012/23.4.2008 [02/09/2009]
Φορολογική μεταχείριση νομικού προσώπου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
     1028889/10395//Β0012/8.7.2008 [02/09/2009]
Φορολογική μεταχείριση αλλοδαπής εταιρείας που έχει ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο.
     1109487/11463/Β0012/18.11.2008 [02/09/2009]
Το εισόδημα που αποκτά ο Δήμος από την εκμετάλλευση του κυλικείου νεκροταφείου αποτελεί εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις και υπόκειται σε φορολογία.
     1082671/11161/Β0012/26.8.2008 [02/09/2009]
Οι αμοιβές που καταβάλλονται σε αλλοδαπά νομικά πρόσωπα για τις παρασχεθείσες στην αλλοδαπή υπηρεσίες, δεν φορολογούνται στην Ελλάδα.
     1059677/10860/Β0012/25.7.2008 [02/09/2009]
Το εισόδημα αλλοδαπής εταιρείας από την παροχή υπηρεσιών διεθνούς φωνητικής τηλεφωνίας αποκτάται στην αλλοδαπή και δεν υπάγεται σε φόρο εισοδήματος στην Ελλάδα.
     1079335/11091/Β0012/24.7.2008 [02/09/2009]
Το εισόδημα αλλοδαπής εταιρείας από την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στη ΔΕΗ και τα δικαιώματα χρήσης του δικτύου μεταφοράς μέχρι την είσοδο της ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα αποκτάται στην αλλοδαπή και δεν υπάγεται σε φόρο εισοδήματος στην Ελλάδα.
     1119243/11360πε/Β0012/27.2.2008 [02/09/2009]
Φορολογική μεταχείριση αλλοδαπής επιχείρησης που αποκτά εισόδημα στην Ελλάδα από εκμετάλλευση πλοίου με ξένη σημαία
     1122727/2290/Α0012/19.12.2008 [02/09/2009]
Επιβολή προστίμου του άρθρου 4 του ν.2523/1997.
     1108720/2016/Α0012/25.11.2008 [02/09/2009]
Μη επιβολή προστίμου του άρθρου 4 του ν.2523/1997.
     1055269/985/Α0012/22.5.2008 [02/09/2009]
Πρόστιμο λόγω μη δήλωσης ενοικίων για μίσθωση ακινήτου.
     1126178/2340/Α0012/23.12.2008 [02/09/2009]
Φορολογικό απόρρητο.
     1096381/1825/Α0012/13.11.2008 [02/09/2009]
Διευκρινίσεις για τη χορήγηση στοιχείων από το φάκελο του φορολογουμένου για τον καθορισμό διατροφής
     1071247/1307/Α0012/17.10.2008 [02/09/2009]
Δυνατότητα χορήγησης αντιγράφου μισθωτηρίου συμβολαίου στο μισθωτή ακινήτου.
     1088321/1577/Α0012/16.10.2008 [02/09/2009]
Άρση φορολογικού απορρήτου
     1090074/1604/Α0012/14.10.2008 [02/09/2009]
Άρση φορολογικού απορρήτου για τον καθορισμό διατροφής σε πρώην συζύγους.
     1064111/1199/Α0012/29.8.2008 [02/09/2009]
Άρση φορολογικού απορρήτου.
     1082262/1463/Α0012/30.7.2008 [02/09/2009]
Χορήγηση επικυρωμένου φωτοαντιγράφου μισθωτηρίου επαγγελματικής εγκατάστασης.
     1067821/1273/Α0012/25.7.2008 [02/09/2009]
Χορήγηση στοιχείων από τις δηλώσεις Ε2 και Ε9 στον προσωρινό κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομιάς.
     1079215/1409/Α0012/22.7.2008 [02/09/2009]
Χορήγηση στη σύζυγο αντιγράφων των δηλώσεων του συζύγου για τον καθορισμό του ύψους διατροφής, στην περίπτωση διάστασης αυτών.
     1050467/10720/Β0012/25.6.2008 [02/09/2009]
Η χορήγηση αντιγράφου μισθωτηρίου από το φάκελο του μισθωτή σε συνιδιοκτήτες ακινήτου που δεν ενημερώθηκαν για την εκμίσθωση, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, προσκρούει στο απόρρητο.
     1062807/1182/Α0012/24.6.2008 [02/09/2009]
Χορήγηση επικυρωμένων φωτοαντιγράφων υπεκμίσθωσης ακινήτου.
     1047748/834/Α0012/12.6.2008 [02/09/2009]
Χορήγηση αντιγράφων της κοινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και ακινήτων στην εν διαστάσει σύζυγο.
     1045712/788/Α0012/10.6.2008 [02/09/2009]
Χορήγηση φωτοαντιγράφων των εντύπων Ε1 και Ε9 των μελών Ο.Ε. που έχει πτωχεύσει στο σύνδικο της πτώχευσης.
     1058499/1085/Α0012/6.6.2008 [02/09/2009]
Χορήγηση αντιγράφου του εντύπου Ε2 ή βεβαίωσης δήλωσης μισθώματος ακινήτου στο μισθωτή αυτού από το φάκελο του εκμισθωτή.
     1060466/1100/Α0012/3.6.2008 [02/09/2009]
Άρση φορολογικού απορρήτου για τον καθορισμό διατροφής πρώην συζύγου της οποίας ο πρώην σύζυγος απεβίωσε.
     1048219/836/Α0012/12.5.2008 [02/09/2009]
Άρση φορολογικού απορρήτου για τον καθορισμό διατροφής μεταξύ συζύγων στις ΗΠΑ.
     1050213/980/Α0012/4.4.2008 [02/09/2009]
Χορήγηση στοιχείων στο ΙΚΑ.
     1024107/10324/Β0012/17.3.2008 [02/09/2009]
Αντίγραφο σύμβασης απτό το φάκελο του φορολογουμένου δε χορηγείται στην αντισυμβαλλόμενη εταιρεία.
     1122199/2394/Α0012/4.3.2008 [02/09/2009]
Χορήγηση στοιχείων από το φάκελο αποβιώσαντα στο νομιμοποιούμενο κληρονόμο του (τέκνο).
     1016404/10187/Β0012/13.2.2008 [02/09/2009]
Χορήγηση αντιγράφων καταλογιστικών πράξεων και εκθέσεων ελέγχου σε τρίτο.
     1007166/10110/Β0012/13.2.2008 [02/09/2009]
Η χορήγηση στοιχείων του φορολογικού ελέγχου ανώνυμης εταιρείας που απορροφήθηκε από άλλη ανώνυμη εταιρεία, σε πρώην διευθύνοντα σύμβουλό της προσκρούει στο φορολογικό απόρρητο.1007166/10110/Β0012ΣΧΕΤ: Το με αριθμ.πρωτ. 489/21.1.2008 έγγραφό σας.
     1115968/2263/Α0012/5.2.2008 [02/09/2009]
Φορολογικό απόρρητο για εισοδήματα που φορολογούνται με ειδικό τρόπο.
     1093606/1776/Α0012/16.12.2008 [02/09/2009]
Αξίωση επιστροφής φόρου.
     1048683/851/Α0012/24.7.2008 [02/09/2009]
Αξίωση επιστροφής φόρου.
     1064124/1186/Α0012/20.6.2008 [02/09/2009]
Παραγραφή αξίωσης κατά του δημοσίου.
     1117867/2308/Α0012/5.2.2008 [02/09/2009]
Παραγραφή αξίωσης κατά του Δημοσίου που προκύπτει από την υποβολή εκπρόθεσμης συμπληρωματικής δήλωσης με τεκμήριο αγοράς ακινήτου του και εν συνεχεία συμπληρωματικής δήλωσης με κέρδη από λαχεία για τη μείωση του τεκμηρίου αυτού.
     1083995/1505/Α0012/1.10.2008 [02/09/2009]
Μη χορήγηση βεβαίωσης για την παρακράτηση φόρου από ελευθέρια επαγγέλματα, υπό καθεστώς εκκαθάρισης εταιρίας.
     1040518/677/Α0012/2.6.2008 [02/09/2009]
Παρακράτηση φόρου εισοδήματος σε αχρεωστήτως καταβληθείσες αποδοχές.
     1121748/2389/Α0012/28.1.2008 [02/09/2009]
Μη χορήγηση βεβαίωσης για αποδοχές από ελευθέρια επαγγέλματα, λόγω ανάκλησης της αδείας και υπό καθεστώς εκκαθάρισης εταιρίας.
     1121905ττ.ε./2387/Α0012/7.3.2008 [02/09/2009]
Ανάκληση αίτησης για το πιστοποιητικό του άρθρου 81 ν.2238/1994.
     1092607/1661/Α0012/31.10.2008 [02/09/2009]
Υποβολή ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης της παρ.1 του άρθρου 81 κατά την πώληση ακινήτου.
     1085208/1511./Α0012/14.10.2008 [02/09/2009]
Θεώρηση συμφωνητικού εργολαβίας.
     1052384/911/Α0012/20.6.2008 [02/09/2009]
Εκπρόθεσμη θεώρηση μισθωτηρίων από τον μισθωτή.
     1114236/2119/Α0012/20.11.2008 [02/09/2009]
Διαχωρισμός οφειλής.
     1065749/1216/Α0012/2.7.2008 [02/09/2009]
Έντοκη επιστροφή καταβληθέντων φόρων με βάση δικαστική απόφαση.
     1042175/692/Α0012/10.4.2008 [02/09/2009]
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 72 του ν.2238/1994 στην περίπτωση που γεωργικό εισόδημα δηλώθηκε όχι από τον πράγματι υπόχρεο, αλλά από πρόσωπο που δεν είχε κατά νόμο για αυτή την ύλη φορολογική υποχρέωση.
     1038604/624/Α0012/10.4.2008 [02/09/2009]
Φορολογική μεταχείριση ενός αυτοκινήτου Δ.Χ. ιδιοκτησίας Ε.Ε..
     1011257/184/Α0012/18.2.2008 [02/09/2009]
Χρόνος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2008 από φορολογούμενο που συμμετέχει σε Ο.Ε..
     1003378/13/0015/8.2.2008 [02/09/2009]
Λύση ατομικής επιχείρησης με βιβλία Γ' κατηγορίας λόγω θανάτου. Απογραφή λήξης. Υποβολή δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος.
     1072603/1324/Α0012/11.7.2008 [02/09/2009]
Αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την υποβολή φορολογικής δήλωσης.
     1059581/1121/Α0012/13.6.2008 [02/09/2009]
Υποβολή φορολογικής δήλωσης συζύγων κατοίκων κι εργαζόμενων σε διαφορετικές χώρες.
     1052386/913/Α0012/3.6.2008 [02/09/2009]
Αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την υποβολή της δήλωσης.
     1035462/556/Α0012/26.3.2008 [02/09/2009]
Θέματα σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικον. έτους 2008.
     1093599/1770/Α0012/17.10.2008 [02/09/2009]
Απόδοση παρακρατούμενου φόρου στις προμήθειες του Δημοσίου.
     1070138/1306/Α0012/9.7.2008 [02/09/2009]
Απόδοση παρακρατούμενων φόρων εισοδήματος.
     1047311/817/Α0012/13.6.2008 [02/09/2009]
Υποβολή οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ. κατά την μετατροπή Ο.Ε. σε Α.Ε. με βάσει τις διατάξεις του ν.2166/1993.
     1041387/684/Α0012/6.5.2008 [02/09/2009]
Υποβολή οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ. κατά την μετατροπή Ε.Π.Ε. σε Α.Ε. με βάσει τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.
     1043932/730/Α0012/22.4.2008 [02/09/2009]
Επιστροφή βεβαίωσης αποδοχών.
     1031120/500/Α0012/21.5.2008 [02/09/2009]
Επιστροφή φόρου σε περίπτωση αυτοτελούς φορολόγησης εισοδήματος.
     1014732/232/Α0012/18.3.2008 [02/09/2009]
Διαδικασία επιστροφής φόρου, από μισθωτές υπηρεσίες, που καταβλήθηκε αχρεώστητα καθώς και έκδοσης νέας βεβαίωσης αποδοχών, σε περιπτώσεις γένεσης επιστροφής τμήματος ή του συνόλου των αποδοχών, από τους εισπράξαντες αυτές.
     1008868/162/Α0012/26.2.2008 [02/09/2009]
Απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου 3% στα εισοδήματα εργοληπτών τεχνικών έργων.
     1080939/1452/Α0012/29.10.2008 [02/09/2009]
Παρακράτηση φόρου εισοδήματος σε αμοιβή συμβολαιογράφου.
     1098283/1843/Α0012/25.11.2008 [02/09/2009]
Εγκατάσταση αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα - Εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες που παρέχονται στην αλλοδαπή.
     1063354/1176/Α0012/24.7.2008 [02/09/2009]
Διευκρινίσεις επί του υπολογισμού του παρακρατούμενου φόρου στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες του συζύγου στην περίπτωση κατά την οποία τέκνο του συμπληρώνει τα όρια ηλικίας των διατάξεων της περ. γ' παρ.1 άρθρου 7 του ΚΦΕ και παύει να είναι προστατευόμενο μέσα στο ίδιο έτος.
     1072730/1336/Α0012/14.7.2008 [02/09/2009]
Παρακράτηση φόρου εισοδήματος Στρατιωτικών.
     1055019/1003/Α0012/10.7.2008 [02/09/2009]
Παρακράτηση φόρου στις κύριες συντάξεις που καταβάλλονται από περισσότερους φορείς.
     1045806/778/Α0012/4.7.2008 [02/09/2009]
Παρακράτηση Φ.Μ.Υ σε αμοιβές υπαλλήλων που εργάζονται στο εξωτερικό.
     1052957/954/Α0012/24.6.2008 [02/09/2009]
Φορολογική μεταχείριση αμοιβών για υπηρεσία ενεργού εφημερίας, εφημερίων ετοιμότητας και μεικτών εφημερίων.
     1010650/195/Α0012/28.3.2008 [02/09/2009]
Παρακράτηση ΦΜΥ στις αμοιβές που καταβάλλονται σε υπαλλήλους ελληνικής εταιρίας οι οποίοι απασχολούνται στο εξωτερικό.
     1019186/308/Α0012/18.3.2008 [02/09/2009]
Παρακράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών.
     1002891/70/Α0012/6.2.2008 [02/09/2009]
Παρακράτηση σε αναδρομικά καταβαλλόμενες συντάξεις.
     1118888/2193/Α0012/10.12.2008 [02/09/2009]
Χαρακτηρισμός τεχνικού έργου - υποχρέωση παρακράτησης φόρου στις αμοιβές από την εκτέλεση τεχνικού έργου.
     1101558/1888/Α0012/16.10.2008 [02/09/2009]
Παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί παροχής υπηρεσιών στο Δημόσιο από Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ).
     1078309/1404/Α0012/8.8.2008 [02/09/2009]
Παρακράτηση φόρου σε αμοιβή Ε.Ε..
     1074324/1344/Α0012/18.7.2008 [02/09/2009]
Παρακράτηση φόρου σε Ε.Ε..
     1063357/1179/Α0012/20.6.2008 [02/09/2009]
Παρακράτηση φόρου.
     1034070/548/Α0012/16.4.2008 [02/09/2009]
Παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί δαπανών μεταφοράς κρατουμένων.
     1028920/10390/Β0012/9.4.2008 [02/09/2009]
Παρακράτηση φόρου 3% σε περίπτωση εκτέλεσης δημοσίου τεχνικού έργου από εταιρεία στην οποία δεν συμμετέχει ο αρχικός ανάδοχος, καθώς και από εταιρεία μέλος της αρχικής αναδόχου κοινοπραξίας.
     1012894/214/Α0012/18.2.2008 [02/09/2009]
Παρακράτηση φόρου εισοδήματος.
     1107257/11520/Β0012/1.12.2008 [02/09/2009]
Επιστροφή τόκων μετά από δικαστική απόφαση.
     1092541/11256/Β0012/19.11.2008 [02/09/2009]
Φορολογική μεταχείριση ασφαλίστρων που καταβάλλει ανώνυμη εταιρεία για μέλη του Δ.Σ..
     1035461/557/Α0012/18.4.2008 [02/09/2009]
Φορολογική μεταχείριση επιδικασθέντων τόκων.
     1040210/659/Α0012/14.4.2008 [02/09/2009]
Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από κινητές αξίες.
     1022802/10301/Β0012/15.4.2008 [02/09/2009]
Εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 53 του ν.2238/1994.
     1090878/1616/Α0012/29.10.2008 [02/09/2009]
Επιστροφή παρακρατούμενων φόρων και προκαταβλητέου φόρου μηχανικών.
     1041119/10555/Β0012/8.5.2008 [02/09/2009]
Επιστροφή προκαταβολής φόρου εισοδήματος εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, η οποία μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία με τις διατάξεις του ν.2166/1993.
     1042998/725/Α0012/22.4.2008 [02/09/2009]
Υπολογισμός προκαταβολής φόρου στην περίπτωση έναρξης εργασιών ετερόρρυθμης εταιρείας στον χώρο που ασκεί ατομική επιχείρηση εταίρος αυτής.
     1045528/739/Α0012/18.4.2008 [02/09/2009]
Απόδοση προκαταβλητέου φόρου Αρχιτεκτόνων - Μηχανικών.
     1003154/46/Α0012/10.1.2008 [02/09/2009]
Απόδοση προκαταβλητέου φόρου αρχιτεκτόνων και μηχανικών.
     1118162/2318πε/Α0012/10.1.2008 [02/09/2009]
Πότε επιβάλλεται προκαταβλητέος φόρος με συντελεστή 4% ή 10% και πότε παρακρατείται φόρος με συντελεστή 20%.
     1045525/737/Α0012/17.4.2008 [02/09/2009]
Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος συγγραφέα δημοσίου υπαλλήλου.
     1101198/1889/Α0012/17.12.2008 [02/09/2009]
Φορολόγηση προσωπικής εταιρείας μηχανικών.
     1075049/1362/Α0012/21.11.2008 [02/09/2009]
Διευκρινίσεις ως προς τη φορολογία μηχανικών.
     11102727/2046/Α0012/14.11.2008 [02/09/2009]
Έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των μισθωμάτων για μακροχρόνια μίσθωση Ι.Χ. αυτοκινήτου.
     1101582/1903/Α0012/6.11.2008 [02/09/2009]
Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων γεωπόνων μελετητών.
     1114857/2232πε/Α0012/8.9.2008 [02/09/2009]
Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών.
     1069470/1296/Α0012/2.9.2008 [02/09/2009]
Προσδιορισμός καθαρού εισοδήματος Αρχιτεκτόνων- Μηχανικών.
     1084166/1507/Α0012/26.8.2008 [02/09/2009]
Έκπτωση μισθωμάτων που καταβάλλονται σε εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων(εκτός leasing) ή σε εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) του ν.1665/1986 από ελεύθερους επαγγελματίες.
     1079044/1413/Α0012/30.7.2008 [01/09/2009]
Έκπτωση τόκων δανείου, διενέργεια αποσβέσεων και τεκμαρτό εισόδημα ελεύθερου επαγγελματία που αγοράζει ακίνητο και το ιδιοχρησιμοποιεί για την άσκηση του επαγγέλματός του.
     1075875/1369/Α0012/17.7.2008 [01/09/2009]
Φορολογική μεταχείριση αμοιβής από διαιτησία σε δικαστική υπόθεση δικαστικού.
     1057747/1103/Α0012/15.7.2008 [01/09/2009]
Έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των μισθωμάτων για μίσθωση μοτοσυκλέτας.
     1061252/1146/Α0012/4.7.2008 [01/09/2009]
Διευκρινίσεις ως προς τη φορολογία Μηχανικών.
     1066424/1234/Α0012/26.6.2008 [01/09/2009]
Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος χημικού μηχανικού.
     1065312/1211/Α0012/24.6.2008 [01/09/2009]
Προσδιορισμός καθαρού εισοδήματος.
     1036798/612/Α0012/15.4.2008 [01/09/2009]
Διευκρινίσεις ως προς τη φορολογία Μηχανικών.
     1031963/514/Α0012/10.4.2008 [01/09/2009]
Εφαρμογή συντελεστή καθαρού κέρδους σε ακαθάριστες αμοιβές αρχιτεκτόνων - μηχανικών που παρέχουν υπηρεσίες σε Τεχνική Εταιρεία.
     1009798/172/Α0012/9.4.2008 [01/09/2009]
Διευκρινίσεις ως προς τη φορολογία Μηχανικών.
     1010079/173/Α0012/28.2.2008 [01/09/2009]
Εφαρμογή συντελεστή καθαρού κέρδους σε ακαθάριστες αμοιβές αρχιτεκτόνων - μηχανικών που παρέχουν υπηρεσίες σε Τεχνική Εταιρεία.
     1021198/331/Α0012/20.2.2008 [01/09/2009]
Έκπτωση από το ακαθάριστο εισόδημα ελεύθερου επαγγελματία των δαπανών κινητής τηλεφωνίας.
     1010056/174/Α0012/20.2.2008 [01/09/2009]
Φορολογική μεταχείριση αμοιβών μηχανικού των Τ.Ε.Ι. (Τμήμα Δομικών Έργων) που παρέχει υπηρεσίες σε τεχνική εταιρεία.
     1100432/1979 ττ.ε./Α0012/18.1.2008 [01/09/2009]
Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος Ε.Ε. από την εκπόνηση μελετών.
     1111702/2183 π.ε./Α0012/16.1.2008 [01/09/2009]
Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού.
     1125937/2331/Α0012/19.12.2008 [01/09/2009]
Ισχύς του άρθρου 48 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/1994). - 2. Χορήγηση αντιγράφου έκθεσης αυτοψίας.
     11003344/1932/Α0012/20.10.2008 [01/09/2009]
Φορολόγηση του εισοδήματος των ιατρών από την παροχή υπηρεσιών στα απογευματινά ιατρεία των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ..
     1064136/1187/Α0012/2.7.2008 [01/09/2009]
Φορολογική μεταχείριση αμοιβής.
     1031181/509/Α0012/9.4.2008 [01/09/2009]
Κατηγορία εισοδήματος που αποκτάται από το ελευθέριο επάγγελμα του οικονομολόγου.
     1011477/192/Α0012/8.4.2008 [01/09/2009]
Εισόδημα από συμμετοχή σε Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αγροτικών Συν/σμών.
     1003859/85/Α0012/7.3.2008 [01/09/2009]
Φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης που καταβάλλεται από το μισθωτή στον εκμισθωτή λόγω πρόωρης λύσης της μίσθωσης.
     1008932/143/Α0012/20.2.2008 [01/09/2009]
Φορολογική αντιμετώπιση αμοιβής διαχειριστή πολυκατοικίας.
     1120492/2347πε/Α0012/22.1.2008 [01/09/2009]
Φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης που καταβάλλει ο μισθωτής στον εκμισθωτή λόγω λύσης της μίσθωσης.
     1120870/2232/Α0012/11.12.2008 [01/09/2009]
Φορολόγηση αναδρομικών αποδοχών.
     1107295/1993/Α0012/6.11.2008 [01/09/2009]
Φορολογική μεταχείριση αναδρομικών ποσών.
     1100252/1882/Α0012/4.11.2008 [01/09/2009]
Φορολόγηση αναδρομικών συντάξεων.
     1029236/469/Α0012/27.8.2008 [01/09/2009]
Φορολόγηση αναδρομικών αποδοχών.
     1082202/1461/Α0012/24.7.2008 [01/09/2009]
Φορολογική μεταχείριση παροχών από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού που καταβλήθηκαν αναδρομικά.
     1061147/1125/Α0012/12.6.2008 [01/09/2009]
Φορολογική μεταχείριση μισθωτού που δεν εισέπραξε δεδουλευμένες αποδοχές.
     1056448/1034/Α0012/30.5.2008 [01/09/2009]
Φορολόγηση αναδρομικών συντάξεων.
     1049380/854/Α0012/21.5.2008 [01/09/2009]
Παρακράτηση φόρου εισοδήματος και έκδοση βεβαιώσεων αποδοχών.
     1039077/660/Α0012/9.4.2008 [01/09/2009]
Φορολόγηση αναδρομικών συντάξεων.
     1120558/2237/Α0012/15.12.2008 [01/09/2009]
Τρόπος φορολόγησης επιμισθίου.
     1093948/1782/Α0012/7.11.2008 [01/09/2009]
Φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης καταβαλλομένης μηνιαίως, κατόπιν δικαστικής απόφασης ή και εφάπαξ από ασφαλιστική εταιρεία σε μισθωτό που κατέστη ανίκανος προς εργασία λόγω τροχαίου ατυχήματος.
     1088034/1202/Α0012/27.8.2008 [01/09/2009]
Φορολογική μεταχείριση επικουρικών συντάξεων.
     1083405/1494/Α0012/26.8.2008 [01/09/2009]
Φορολόγηση μεταχείρισης του επιδόματος εκπαιδευτικής άδειας στο εξωτερικό.
     1062830/1181/Α0012/14.7.2008 [01/09/2009]
Φορολογία παροχών σε είδος.
     1119480/2332ττ.ε/Α0012/4.7.2008 [01/09/2009]
Φορολογική αντιμετώπιση της αποζημίωσης λόγω απόλυσης που καταβάλλεται σε αλλοδαπό εργαζόμενο που απασχολείτο σε εταιρεία του ομίλου στην Ελλάδα δυνάμει σύμβασης δανεισμού προσωπικού.
     1054326/959/Α0012/19.5.2008 [01/09/2009]
Φορολογική μεταχείριση ειδικής εισοδηματικής ενίσχυσης ανεργίας.
     1008845/158/Α0012/31.3.2008 [01/09/2009]
Φορολογική μεταχείριση «εξόδων κίνησης και παράστασης» που χορηγούνται στο υπαλληλικό προσωπικό του Ο.Τ.Ε. που προΐσταται υπηρεσιακών λειτουργιών του.
     1051134/988 π.ε/Α0012/6.3.2008 [01/09/2009]
Φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης μισθωτών λόγω πρόωρης λύσης της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.
     1019240/297/Α0012/18.2.2008 [01/09/2009]
Φορολογική μεταχείριση αμοιβών που καταβάλλονται στους υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ για την αντιμετώπιση εξόδων παιδικού σταθμού, νηπιαγωγείου ή φύλαξης παιδιών στο σπίτι.
     1016003/251/Α0012/18.2.2008 [01/09/2009]
Φορολογική μεταχείριση του εκλογικού επιδόματος του άρθρου 131 του ττ.δ.96/2007.
     1003489/67/Α0012/18.2.2008 [01/09/2009]
Φορολογική μεταχείριση των πρόσθετων αποδοχών που εισέπραξε αντ/λέους Πρωτοδικών Χαλκιδικής λόγω εκπαιδευτικής, άδειας στην αλλοδαπή.
     1048768/849/Α0012/9.5.2008 [01/09/2009]
Φορολογική αντιμετώπιση θυννείου.
     1068121/1270/Α0012/18.7.2008 [01/09/2009]
Κοινοτικές ενισχύσεις αγροτών.
     1081705/1458/Α0012/26.8.2008 [01/09/2009]
Κοινοτικές ενισχύσεις αγροτών.
     1093129/11180πε/Β0012/17.12.2008 [01/09/2009]
Η ζημία που προκύπτει από την αποτίμηση μετοχών μη εισηγμένων στο Χ.Α. μεταφέρεται σε λογαριασμό αποθεματικού του άρθρου 38 του Κ.Φ.Ε. για να συμψηφιστεί με τα κέρδη από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α..
     1099256/1819/Α0012/29.10.2008 [01/09/2009]
Ηλεκτροδότηση έργων υποδομής της «Χ Α.Ε.» από την ΔΕΗ Α.Ε..
     1092196/11254/Β0012/1.12.2008 [01/09/2009]
Προσδιορισμός ακαθάριστων και καθαρών κερδών υποκαταστήματος αλλοδαπής με κύριο αντικείμενο εργασιών τις οικοδομικές εργασίες.
     1082530/1492/Α0012/27.8.2008 [01/09/2009]
Προσδιορισμός καθαρών κερδών τεχνικής επιχείρησης.
     1067062/1246/Α0012/9.7.2008 [01/09/2009]
Φορολόγηση τεχνικών επιχειρήσεων.
     1063573/1172/Α0012/9.7.2008 [01/09/2009]
Χαρακτηρισμός τεχνικού έργου.
     1059808/1105/Α0012/10.6.2008 [01/09/2009]
Χαρακτηρισμός τεχνικού έργου - τρόπος φορολόγησης κοινοπραξίας.
     1045883/785/Α0012/10.6.2008 [01/09/2009]
Χαρακτηρισμός έργου διάνοιξης στοών για εξαγωγή μεταλλεύματος ως τεχνικού κατά την έννοια του άρθρου 34 του Κ.Φ.Ε..
     1036345/582/Α0012/20.5.2008 [01/09/2009]
Χαρακτηρισμός τεχνικού έργου.
     1040754/679/Α0012/8.5.2008 [01/09/2009]
Φορολογική μεταχείριση σε περίπτωση ανέγερσης- πώλησης ακινήτων.
     1046726/768/Α0012/22.4.2008 [01/09/2009]
Προσδιορισμός πραγματικού κόστους κατασκευής τεχνικού έργου.
     1040221/656/Α0012/22.4.2008 [01/09/2009]
Προκειμένου για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 34 του ν.2238/1994 ως ημερομηνίας ανάληψης τεχνικού έργου λαμβάνεται η ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.
     1035444/571/Α0012/3.4.2008 [01/09/2009]
Προσδιορισμός καθαρών κερδών ατομικής επιχείρησης από την εκτέλεση υπεργολαβικά δημόσιου τεχνικού έργου.
     1032593/523/Α0012/2.4.2008 [01/09/2009]
Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των παρ.3 και 4 του άρθ.34 του Κ.Φ.Ε..
     1012666/209/Α0012/1.4.2008 [01/09/2009]
Αξία των κτισμάτων που παραδίδει ή κατασκευάστρια επιχείρηση στον κύριο του οικοπέδου, δεν αποτελεί εισόδημα.
     1031169/510/Α0012/28.3.2008 [01/09/2009]
Φορολόγηση τεχνικών επιχειρήσεων.
     1002170/531/Α0012/16.3.2008 [01/09/2009]
Προσδιορισμός πραγματικού κόστους κατασκευής τεχνικού έργου.
     1023732/384/Α0012/7.3.2008 [01/09/2009]
Απογραφή τεχνικών επιχειρήσεων.
     1017816/278/Α0012/20.02.2008 [01/09/2009]
Φορολογική μεταχείριση μεταβίβασης ακινήτου με γονική παροχή από επιχείρηση ανέγερσης και πώλησης ακινήτων.
     1017040/261/Α0012/19.2.2008 [01/09/2009]
Φορολόγηση τεχνικών επιχειρήσεων - Τεχνικά έργα.
     1109327/2155/Α0012/22.1.2008 [01/09/2009]
Διαχωρισμός κοινών δαπανών στην περίπτωση παράλληλης εκτέλεσης παλαιών και νέων τεχνικών έργων.
     1118193/2310/Α0012/16.1.2008 [01/09/2009]
Φορολογική μεταχείριση ιδιώτη που προβαίνει σε πώληση διαμερισμάτων ανεγειρόμενης οικοδομής.
     1102520/1915/Α0012/3.12.2008 [01/09/2009]
Φορολογική μεταχείριση επιχορήγησης.
     1092236/1786/Α0012/10.10.2008 [01/09/2009]
Φορολόγηση επιχείρησης εκμετάλλευσης φορτηγού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης σε περίπτωση εκμίσθωσης αυτοκινήτου.
     1054340/965/Α0012/3.7.2008 [01/09/2009]
Προσδιορισμός ακαθαρίστων εσόδων και καθαρών κερδών σε επιχειρήσεις που φορολογούνται τεκμαρτά με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Κ.Φ.Ε. και βαρύνονται με παραβάσεις.
     1041384/682/Α0012/17.4.2008 [01/09/2009]
Μείωση του κατ’ αποκοπή φόρου των εκμεταλλευτών ΦΔΧ λόγω του πληθυσμού της έδρας.
     1117333/2291/Α0012/28.1.2008 [01/09/2009]
Φορολόγηση επιβατικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ).
     1004207/76/Α0012/22.1.2008 [01/09/2009]
Σύνταξη απογραφής ατομικής επιχείρησης.
     1125411/15124/Γ0012/30.12.2008 [01/09/2009]
Διενέργεια αποσβέσεων hardware και software Η/Υ.
     1062400/1155/Α0012/23.7.2008 [01/09/2009]
Προσδιορισμός καθαρού αποτελέσματος επιχείρησης εμπορίας πετρελαίου.
     1111706/15205/Γ0012ττ.ε./7.2.2008 [01/09/2009]
Εφαρμογή μοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους.
     1005737/15003/Γ0012/29.1.2008 [01/09/2009]
Εφαρμογή μοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους.
     1087848/11233/Β0012/31.12.2008 [01/09/2009]
Φορολογική μεταχείριση αμοιβών μελών Δ.Σ ανώνυμης εταιρείας και εταίρων Ε.Π.Ε..
     1123390/11714/Β0012/15.12.2008 [01/09/2009]
Τα μισθώματα γηπέδων που καταβάλλονται σε εταιρείες leasing δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα.
     1111111/2073/Α0012/19.11.2008 [01/09/2009]
Οι δαπάνες μισθοδοσίας εκπίπτουν εφόσον έχουν καταβληθεί οι οικείες ασφαλιστικές εισφορές.
     1113005/2210 ττ.ε/Α0012/5.11.2008 [01/09/2009]
Έκπτωση δαπανών μισθοδοσίας τεχνικής επιχείρησης όταν οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Ι.Κ.Α. καταβάλλονται από τον ιδιοκτήτη του έργου.
     1039628/10539/Β0012/30.10.2008 [01/09/2009]
Τα ποσά που δαπανά εταιρία οικειοθελώς για προσθήκες-βελτιώσεις σε μισθωμένο ακίνητο για λογαριασμό πελάτη της δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της.
     1102622/11397/Β0012/30.10.2008 [01/09/2009]
Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας.
     1092438/1612/Α0012/23.10.2008 [01/09/2009]
Φορολογική μεταχείριση μισθωμάτων που καταβάλλει η επιχείρηση σε εταιρία leasing.
     1084575/461/0015/7.8.2008 [01/09/2009]
Τεκμαρτό ενοίκιο από ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτων. Καταχώρηση στα βιβλία Γ΄ κατηγορίας.
     1079044/1413/Α0012/30.7.2008 [01/09/2009]
Έκπτωση τόκων δανείου, διενέργεια αποσβέσεων και τεκμαρτό εισόδημα ελεύθερου επαγγελματία που αγοράζει ακίνητο και το ιδιοχρησιμοποιεί για την άσκηση του επαγγέλματός του.
     1074759/11050/Β0012/17.7.2008 [01/09/2009]
Οι χρηματικές δωρεές των επιχειρήσεων προς το Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους.
     1057629/10808/Β0012/17.7.2008 [01/09/2009]
Το ποσό που καταβάλλει ανώνυμη εταιρεία σε ανήλικο τέκνο αποβιώσαντος εκτός εργασίας υπαλλήλου της δεν αναγνωρίζεται προς έκπτωση στα ακαθάριστα έσοδά της.
     1036604/10552ΠΕ/Β0012/9.7.2008 [01/09/2009]
Η αξία των απορριμματοφόρων οχημάτων που δωρίζουν οι επιχειρήσεις, οι οποίες εμπίπτουν στην παρ. 19 του άρθρου 2 του ν.2939/2001, προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, για τις ανάγκες του νόμου αυτού, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά τους.
     1026323/10356/Β0012/3.7.2008 [01/09/2009]
Έκπτωση ποσού δωρεάς από το φορολογούμενο εισόδημα νομικών προσώπων.
     1034138/550/Α0012/2.7.2008 [01/09/2009]
Φορολόγηση αγοραπωλησίας ακινήτων.
     1062006/10911/Β0012/30.6.2008 [01/09/2009]
Έκπτωση δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ια' της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.3296/2004.
     1021545/10299/Β0012/27.6.2008 [01/09/2009]
Εφαρμογή των διατάξεων της περ. θ' της παρ. 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε..
     1028663/10387/Β0012/18.6.2008 [01/09/2009]
Αναγνώριση έκπτωσης αποζημίωσης που καταβάλλει επιχείρηση πριν την υπογραφή της δικαστικής απόφασης δυνάμει της οποίας καταβάλλεται η αποζημίωση.
     1046699/10627/Β0012/13.6.2008 [01/09/2009]
Έκπτωση χρηματικής δωρεάς προς το Πυροσβεστικό Σώμα από τα ακαθάριστα έσοδα ανώνυμης εταιρείας.
     1031055/511/Α0012/13.6.2008 [01/09/2009]
Έκπτωση δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού απασχολούμενου από οικοδομικές και τεχνικές επιχειρήσεις σε περίπτωση που οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α. καταβάλλονται από τον εργοδότη του έργου, όπως αυτός ορίζεται από την ασφαλιστική νομοθεσία.
     1020335/128/0015/13.6.2008 [01/09/2009]
Οι επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. δεν δύνανται να εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους απαιτήσεις που διαγράφηκαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 44 του ν.1892/1990.
     1055248/987/Α0012/3.6.2008 [01/09/2009]
Φορολογική μεταχείριση αμοιβών μελών ετερόρρυθμης εταιρίας.
     1051890/921/Α0012/2.6.2008 [01/09/2009]
Έκπτωση επί των καθαρών κερδών επιχείρησης λόγω απασχόλησης αναπήρου.
     1027237/10366/Β0012/15.5.2008 [01/09/2009]
Φορολογική μεταχείριση των επιχορηγήσεων που καταβάλλονται σε ανώνυμη εταιρεία λόγω υπαγωγής της στο Ε.Π. Αγροτική Ανάπτυξη - Ανασυγκρότηση της υπαίθρου 2000 - 2006, μέτρο 2.1 - Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία Γεωργικών Προϊόντων.
     1009074/157/Α0012/13.5.2008 [01/09/2009]
Χρόνος έκπτωσης δαπάνης ενοικίου για εγκατάσταση επιχείρησης.
     1033466/10479/Β0012/9.5.2008 [01/09/2009]
Οι επιχειρήσεις με αντικείμενο την πώληση καρτών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας και χρόνου κινητής τηλεφωνίας δικαιούνται να σχηματίζουν πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων με ποσοστό 0.5% με βάση τις διατάξεις της περ. θ' της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994.
     1044504/762/Α0012/2.5.2008 [01/09/2009]
Έκπτωση δαπανών χωρίς δικαιολογητικά.
     1042514/10593/Β0012/2.5.2008 [01/09/2009]
Το ποσό πρόβλεψης αποτίμησης συμμετοχών σε αλλοδαπή εταιρεία που σχημάτισε ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία, δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά της.
     1095706/11070πε/Β0012/23.4.2008 [01/09/2009]
Έκπτωση των μισθωμάτων χρονομεριστικής μίσθωσης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου από τα ακαθάριστα έσοδα επιχείρησης.
     1035431/565/Α0012/21.4.2008 [01/09/2009]
Έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, των συνδρομών που καταβάλλονται σε επαγγελματικά σωματεία.
     1040034/10534/Β0012/18.4.2008 [01/09/2009]
Οι διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 31 του ν.2238/1994 δεν έχουν εφαρμογή για τις τράπεζες που αποκτούν εισοδήματα από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης.
     1033255/10458/Β0012/8.4.2008 [01/09/2009]
Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλει μια επιχείρηση για την αναγραφή του λογοτύπου της σε φανέλες αθλητικών ομάδων συνιστά δαπάνη διαφήμισης.
     1029782/473/Α0012/8.4.2008 [01/09/2009]
Φορολογική μεταχείριση δαπάνης ανέγερσης ακινήτου σε οικόπεδο τρίτου.
     1017708/280/Α0012/8.4.2008 [01/09/2009]
Έκπτωση ασφαλίστρων ζωής από τα ακαθάριστα έσοδα επιχείρησης.
     1030835/10409/Β0012/1.4.2008 [01/09/2009]
Ο χαρακτηρισμός αλλοδαπής εταιρείας ως εξωχώριας ή μη, κατά την έννοια των διατάξεων του ν.3091/2002, αποτελεί ζήτημα πραγματικό που εξετάζεται από την αρμόδια ελεγκτική αρχή.
     1011765/15007/Γ0012/28.3.2008 [01/09/2009]
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων.
     1089052/10968πε/Β0012/28.3.2008 [01/09/2009]
Οι αμοιβές που λαμβάνουν εταίροι Ε.Π.Ε., λόγω των παρεχόμενων σε αυτή υπηρεσιών, δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της, όταν για τις υπηρεσίες αυτές δεν είναι ασφαλισμένοι σε κάποιο ασφαλιστικό οργανισμό ή ταμείο.
     1031927/10413/Β0012/28.3.2008 [01/09/2009]
Οι αμοιβές που καταβάλλει εμπορική επιχείρηση σε τηλεοπτικούς σταθμούς για την πώληση αγαθών με την μέθοδο του «telemarketing» (τηλεπώληση), εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα χωρίς την καταβολή αγγελιοσήμου.
     1024678/10333/Β0012/26.3.2008 [01/09/2009]
Εφαρμογή των διατάξεων της περ. β' της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994.
     1004215/10093/Β0012/13.3.2008 [01/09/2009]
Φορολογική αντιμετώπιση των αμοιβών εταίρων-διαχειριστών εταιρείας περιορισμένης ευθύνης.
     1121725/10005/Β0012/12.3.2008 [01/09/2009]
Έκπτωση ποσού δωρεάς από το φορολογούμενο εισόδημα φυσικών και νομικών προσώπων.
     1100924/11137ττε/Β0012/7.3.2008 [01/09/2009]
Υπολογισμός αποσβέσεων σε περίπτωση ανέγερσης κτιρίου σε ακίνητο τρίτου με βάση τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.2238/1994.
     1016296/15012/Γ0012/21.2.2008 [01/09/2009]
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων.
     1013931/15009/Γ0012/21.2.2008 [01/09/2009]
Απόσβεση παγίου στοιχείου.
     1014153/223/Α0012/18.2.2008 [01/09/2009]
Έκπτωση τόκων δανείου από μέλη κοινωνίας και κάλυψη τεκμηρίου.
     1008232/15011/Γ0012/13.2.2008 [01/09/2009]
Διενέργεια ή μη αποσβέσεων.
     ΠΟΛ.1109/26.8.2009 [01/09/2009]
Καθορισμός μοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους ασφαλιστικού συμβούλου και συντονιστή ασφαλιστικών συμβούλων, που απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων του ΚΒΣ
     ΠΟΛ.1105/10.8.2009 [01/09/2009]
Διευκρινίσεις για τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.3756/2009 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του ν.3790/2009
     1105988/11179πε/Β0012/13.2.2008 [31/08/2009]
Η αμοιβή που λαμβάνει εταίρος- διαχειριστής μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε., λόγω των παρεχόμενων σε αυτήν υπηρεσιών, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της, όταν για τις υπηρεσίες αυτές είναι ασφαλισμένος σε κάποιο ασφαλιστικό οργανισμό ή ταμείο.
     1115363/1510πε/Γ0012 (ΠΕ)/7.2.2008 [31/08/2009]
Απόσβεση δαπάνης κατασκευής κύριων στοών πρόσβασης εντός μεταλλείου και δευτερευουσών στοών (διακλαδώσεις ή τούνελ).
     1117678/11329πε/Β0012/7.2.2008 [31/08/2009]
Εφαρμογή των διατάξεων της περ. ιβ' της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994.
     1001006/31/Α0012/6.2.2008 [31/08/2009]
Έκπτωση δαπανών αποσβέσεων και τόκων δανείων από ατομική επιχείρηση.
     1108355/11523πε/Β0012/5.2.2008 [31/08/2009]
Φορολογική αντιμετώπιση των διατακτικών τροφής που χορηγούνται στο προσωπικό εταιρείας για κάλυψη δαπανών υπηρεσίας εκτός έδρας, οι οποίες εκδίδονται από άλλη εταιρεία.
     1115066/11308πε/Β0012/5.2.2008 [31/08/2009]
Οι αμοιβές που λαμβάνουν εταίροι Ε.Π.Ε., λόγω των παρεχόμενων σε αυτή υπηρεσιών, δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της όταν για τις υπηρεσίες αυτές δεν είναι ασφαλισμένοι σε κάποιο ασφαλιστικό οργανισμό ή ταμείο.
     1119822/2327/Α0012/23.1.2008 [31/08/2009]
Φορολογική μεταχείριση αποσβέσεων κατά την αγορά από ατομική επιχείρηση οικοπέδου με αποθήκη και μετατροπή της αποθήκης σε κατάστημα.
     1000987/10047/Β0012/18.1.2008 [31/08/2009]
Η ζημία ανώνυμης εταιρείας η οποία προέρχεται από την εκκαθάριση ναυτικής εταιρείας του ν.959/1979, της οποίας κατείχε μετοχές, αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδά της.
     1121862/10014/Β0012/18.1.2008 [31/08/2009]
Οι πωλήσεις μετοχών που πραγματοποιούνται από τους Ειδικούς Διαπραγματευτές στα πλαίσια της ειδικής διαπραγμάτευσης μεριδίων Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων στο Χ.Α., απαλλάσσονται από το φόρο συναλλαγών.
     1122137/10021/Β0012/15.1.2008 [31/08/2009]
Οι ζημίες που προκύπτουν από συμβάσεις ή πράξεις επί αλλοδαπών παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων, οι οποίες πραγματοποιούνται για κάλυψη κινδύνων, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ιζ' της παρ. 1 του άρθρου 31, του ν.2238/1994.
     1106587/11174πε/Β0012/15.1.2008 [31/08/2009]
Το ποσό που καταβάλλεται σε εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης, πριν από τη λήξη της μίσθωσης αυτής, για την απόκτηση του μισθίου αποτελεί την αξία κτήσης αυτού.
     1029014/10377πε/Β0012/9.1.2008 [31/08/2009]
Φορολογική μεταχείριση επιχορήγησης που καταβάλλεται σε επιχείρηση λόγω υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1257/1999 και της 450/2001 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας.
     1119116/11352/Β0012/4.1.2008 [31/08/2009]
Έκπτωση χρηματικών δωρεών από τα έσοδα των επιχειρήσεων.
     1095112/11054/Β0012/2.1.2008 [31/08/2009]
Η αναγνώριση της έκπτωσης των ασφαλίστρων που καταβάλλει ανώνυμη εταιρεία για την ασφάλιση σύνταξης των διευθυνόντων συμβούλων της είναι δεσμευτική για τις ελεγκτικές υπηρεσίες κατά τους διενεργούμενους φορολογικούς ελέγχους.
     1077107/10867/Β0012/2.1.2008 [31/08/2009]
Υπολογισμός αποσβέσεων σε περίπτωση ανέγερσης εργοστασιακών εγκαταστάσεων σε ακίνητο τρίτου με βάση τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.2238/1994.
     1113153/2102/Α0012/11.12.2008 [31/08/2009]
Ακαθάριστα έσοδα από επιδοτήσεις.
     1062710/1168/Α0012/17.10.2008 [31/08/2009]
Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων από πωλήσεις εμπορευμάτων στο εξωτερικό.
     1078911/1393/Α0012/18.7.2008 [31/08/2009]
Φορολογική μεταχείριση του μερίσματος που διανέμει το ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ έτους ασφαλισμένους του.
     1057608/1086/Α0012/12.6.2008 [31/08/2009]
Φορολογική μεταχείριση αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας.
     1054702/978/Α0012/2.6.2008 [31/08/2009]
Φορολογική μεταχείριση αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας.
     1049011/839/Α0012/21.5.2008 [31/08/2009]
Φορολόγηση αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας.
     1057838/10689πε/Β0012/16.4.2008 [31/08/2009]
Φορολογική μεταχείριση των επιχορηγήσεων που θα λάβουν νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις για την πραγματοποίηση επενδύσεων στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας (ΕΠΑΝ).
     1020403/323/Α0012/16.4.2008 [31/08/2009]
Φορολογική μεταχείριση επιχορηγήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση για αγορά παγίων σε επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία Α΄-Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ..
     1034762/554/Α0012/10.4.2008 [31/08/2009]
Φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης επιχείρησης λόγω πλημμύρας.
     1020321/317/Α0012/7.3.2008 [31/08/2009]
Φορολογική μεταχείριση ασφαλιστικής αποζημίωσης καταστραφέντων αποθεμάτων.
     1106918/2109/Α0012/10.1.2008 [31/08/2009]
Φορολογική μεταχείριση επιχορήγησης για επενδύσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας «Ενίσχυση Νεανικής Επιχειρηματικότητας ΔΡΑΣΗ 2.8.1 του ΕΠΑΝ.».
     1105041/2074/Α0012/2.1.2008 [31/08/2009]
Φορολογική μεταχείριση επιχορηγήσεων για αγορά παγίων σε επιτηδευματίες που τηρούν Β΄ κατηγορίας βιβλία του Κ.Β.Σ..
     1110747/2053/Α0012/19.11.2008 [31/08/2009]
Φορολογική μεταχείριση.
     1068216/11001/Β0012/2.10.2008 [31/08/2009]
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 28 του ν.2238/1994 για το επιπλέον ποσό υπεραξίας που θα προκύψει κατά την πρόωρη λήξη συμβάσεως sale and lease back ακινήτου και τη σύναψη νέας συμβάσεως για το ίδιο ακίνητο.
     1080636/1432/Α0012/8.9.2008 [31/08/2009]
Φορολογική μεταχείριση αμοιβών μελών Δ.Σ..
     1087786/1543/Α0012/26.8.2008 [31/08/2009]
Καταχώρηση αγγελιών και διαφημίσεων σε ιστοσελίδες στο διαδίκτυο.
     1057930/1088/Α0012/30.7.2008 [31/08/2009]
Χαρακτηρισμός εισοδήματος από την παραχώρηση της χρήσης γεωργικής παραγωγής για εκτέλεση πειραμάτων.
     1046877/10653//Β0012/26.6.2008 [31/08/2009]
Η χορηγηθείσα, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ζ΄ της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν.2238/1994, απαλλαγή για την υπεραξία που προκύπτει από την πώληση ακινήτου σε εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης, ΔΕΝ αίρεται, σε περίπτωση που ο μισθωτής υπεκμισθώσει αυτό σε άλλη επιχείρηση.
     1059634/1111/Α0012/10.6.2008 [31/08/2009]
Χαρακτηρισμός εισοδήματος.
     1057712/1048/Α0012/2.6.2008 [31/08/2009]
Φορολόγηση αγοραπωλησίας οικοπέδου οικοδομικής επιχείρησης.
     1058910/1065/Α0012/28.5.2008 [31/08/2009]
Χαρακτηρισμός εισοδήματος.
     1047462/814/Α0012/21.5.2008 [31/08/2009]
Υπεραξία που προκύπτει από την πώληση ακινήτου σε εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης.
     1023697/376/Α0012/12.5.2008 [31/08/2009]
Φορολόγηση επιχείρησης.
     1021605/354/Α0012/8.4.2008 [31/08/2009]
Φορολογική μεταχείριση αυτόματου υπερτιμήματος από πώληση οικοπέδου επιχείρησης που εχρησιμοποιείτο για τις ανάγκες της.
     1102666/2025/Α0012/5.3.2008 [31/08/2009]
Χρόνος κτήσης εισοδήματος από την πώληση επιστημονικού περιοδικού.
     1020068 /11094πε/Β0012/18.2.2008 [31/08/2009]
Φορολογική μεταχείριση της υπεραξίας που προκύπτει από πώληση ακινήτου σε εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης (sale and lease back).
     1112525/11240πε/Β0012/29.1.2008 [31/08/2009]
Η χορηγηθείσα, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ζ΄ της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν.2238/1994, απαλλαγή για την υπεραξία που προκύπτει από την πώληση ακινήτου σε εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης, ΔΕΝ αίρεται, σε περίπτωση που ο μισθωτής υπεκμισθώσει αυτό σε άλλη επιχείρηση.
     1006598/118/Α0012/28.1.2008 [31/08/2009]
Χαρακτηρισμός εισοδήματος.
     1122544/10023/Β0012/24.1.2008 [31/08/2009]
Φορολογική αντιμετώπιση των μισθών που καταβάλλονται σε μέλος Δ.Σ. που είναι και μέτοχος της ανώνυμης εταιρείας.
     1100430/1980πε/Α0012/18.1.2008 [31/08/2009]
Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος Ε.Ε..
     1069101/1286/Α0012/10.10.2008 [31/08/2009]
Χρόνος κτήσης εισοδήματος από τόκους χορηγηθέντος δανείου.
     1073039/10812πε/Β0012/22.10.2008 [31/08/2009]
Φορολογική μεταχείριση ασφαλίστρων που καταβάλλει ανώνυμη εταιρεία για σύνταξη μέλους του Δ.Σ..
     1017190/270/Α0012/3.4.2008 [31/08/2009]
Φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης ασφαλιστήριου συμβολαίου που έχει συνάψει ανώνυμη εταιρεία για τα στελέχη της.
     1031302/10420/Β0012/30.10.2008 [31/08/2009]
Φορολογική μεταχείριση ασφαλίστρων που καταβάλλει ανώνυμη εταιρεία για σύνταξη μελών του Δ.Σ..
     1054179/971/Α0012/3.6.2008 [31/08/2009]
Φορολογική μεταχείριση τόκων από επιδίκαση αποζημίωσης λόγω αδικοπραξίας.
     1121662/10011/Β0012/28.3.2008 [31/08/2009]
Φορολογική αντιμετώπιση κερδών από αμοιβαία κεφάλαια αλλοδαπής.
     1111964/11258πε/Β0012/10.1.2008 [31/08/2009]
Οι τόκοι υπερημερίας που επιδικάζονται με δικαστική απόφαση, λόγω καθυστέρησης στην καταβολή ασφαλιστικής αποζημίωσης από την «…» σε ανώνυμη εταιρεία, αποτελούν εισόδημα από κινητές αξίες.
     1104127/1574/Α0012/16.10.2008 [31/08/2009]
Εκπτώσεις από το εισόδημα των ακινήτων.
     1069297/1294/Α0012/13.8.2008 [31/08/2009]
Προσδιορισμός καθαρού ποσού εισοδήματος από ακίνητα.
     1054022/2016/Α0012/14.5.2008 [31/08/2009]
Εκπιπτόμενες δαπάνες από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου.
     1072497/1440πε/Α0012/14.5.2008 [31/08/2009]
Εκπιπτόμενες δαπάνες από το εισόδημα του φορολογούμενου.
     1020992/339/Α0012/7.3.2008 [31/08/2009]
Φορολόγηση ετερόρρυθμης εταιρίας που αποκτά εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων.
     1022262/363/Α0012/31.3.2008 [31/08/2009]
Προσδιορισμός ακαθάριστου εισοδήματος από εκμίσθωση κατοικίας.
     1088185/1572/Α0012/4.11.2008 [31/08/2009]
Το εισόδημα από την ιδιοχρησιμοποίηση κτηρίου για τις στεγαστικές ανάγκες της επιχείρησης αποτελεί εισόδημα από ακίνητα.
     1067913/1251/Α0012/29.8.2008 [31/08/2009]
Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος που προκύπτει από την ανέγερση ακινήτου σε έδαφος τρίτου με δαπάνες του μισθωτή και του ποσού της εγγυητικής επιστολής, η οποία εκδίδεται για εξασφάλιση των εκμισθωτών.
     1055355/1005/Α0012/11.7.2008 [31/08/2009]
Εφαρμογή των διατάξεων της περ. β' τταρ.1 άρθρου 21 ΚΦΕ, σε περίπτωση μεταβίβασης του δικαιώματος πλήρους κυριότητας του ακινήτου κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.
     1038630/637/Α0012/12.5.2008 [31/08/2009]
Εκπιπτόμενες δαπάνες από το εισόδημα του φορολογούμενου.
     1111150/11253π.ε./Β0012/6.5.2008 [31/08/2009]
Αποσβέσεις κτηρίων ανεγερθέντων από τον μισθωτή σε ακίνητο του εκμισθωτή.
     1013562/216/Α0012/18.4.2008 [31/08/2009]
Φορολόγηση ανταλλάγματος μεταβιβάσεως του δικαιώματος ενάσκησης επικαρπίας ακινήτου σε ετερόρρυθμη εταιρία.
     1025233/395/Α0012/20.3.2008 [31/08/2009]
Ιδιόχρηση επιχείρησης αλουμινοκατασκευών.
     1113554/2101/Α0012/19.12.2008 [31/08/2009]
Δεν προκύπτει εισόδημα από ακίνητα, αν κατά τη διάρκεια επαγγελματικής μίσθωσης δεν καταβάλλονται μισθώματα λόγω νομικού ελαττώματος του μισθίου.
     1101229/1905/Α0012/17.12.2008 [31/08/2009]
Φορολογική μεταχείριση ομόρρυθμης εταιρίας με αντικείμενο εργασιών την εκμετάλλευση ακινήτων.
     1095586/1805/Α0012/31.10.2008 [31/08/2009]
Προσδιορισμός μισθώματος ακινήτου σε περίπτωση υπεκμίσθωσής του.
     1082659/1476/Α0012/29.8.2008 [31/08/2009]
Φορολόγηση του εισοδήματος από χαριστική μεταβίβαση του δικαιώματος ενάσκησης επικαρπίας ακινήτου.
     1080024/1411/Α0012/22.7.2008 [31/08/2009]
Τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτων.
     1070496/1302/Α0012/16.7.2008 [31/08/2009]
Φορολόγηση του εισοδήματος από ακίνητα σε περίπτωση εκχώρησης του δικαιώματος είσπραξης μισθωμάτων.
     1067121/1238/Α0012/2.7.2008 [31/08/2009]
Χαρακτηρισμός εισοδήματος.
     1067186/1235/Α0012/23.6.2008 [31/08/2009]
Φορολογία μέρους μισθώματος που καταβάλλεται στο Φιλανθρωπικό Ίδρυμα με βάση το Βασ. Διάταγμα συστάσεώς του.
     1054027/948/Α0012/14.5.2008 [31/08/2009]
Χαρακτηρισμός εισοδήματος από την εκμίσθωση εγκαταστάσεων διεξαγωγής κοινωνικών εκδηλώσεων.
     1021669/357/Α0012/20.3.2008 [31/08/2009]
Φορολόγηση μη εισπραχθέντων μισθωμάτων.
     1016948/268/Α0012/7.3.2008 [31/08/2009]
Χαρακτηρισμός του εισοδήματος από εκμίσθωση χώρου στάθμευσης μοτοσικλετών.
     1005408/89/Α0012/6.3.2008 [31/08/2009]
Χρόνος κτήσης μισθώματος σε περίπτωση που ο μισθωτικός μήνας εκτείνεται σε δύο οικονομικά έτη.
     1121123/2381/Α0012/28.1.2008 [31/08/2009]
Μεταβίβαση δικαιώματος ενάσκησης επικαρπίας.
     1092452/1651/Α0012/3.12.2008 [31/08/2009]
Κάλυψη τεκμηρίου.
     1118087/2184/Α0012/2.12.2008 [31/08/2009]
Κάλυψη τεκμηρίου δαπάνης διαβίωσης με δάνειο.
     1092329/1656/Α0012/14.11.2008 [31/08/2009]
Κάλυψη τεκμηρίου αγοράς ακινήτου.
     1103891/1942/Α0012/7.11.2008 [31/08/2009]
Κάλυψη τεκμηρίου με ανάλωση κεφαλαίου.
     1088188/1561/Α0012/7.11.2008 [31/08/2009]
Κάλυψη τεκμηρίου.
     1100555/1908/Α0012/4.11.2008 [31/08/2009]
Κάλυψη τεκμηρίων.
     1087965/1573/Α0012/29.10.2008 [31/08/2009]
Κάλυψη τεκμηρίων με κέρδη Ο.Π.Α.Π..
     1099586/1861/Α0012/20.10.2008 [31/08/2009]
Κάλυψη τεκμηρίου με ποσά που προέρχονται από την πώληση μετοχών.
     1091928/1641/Α0012/8.10.2008 [31/08/2009]
Κάλυψη τεκμηρίου αγοράς κατοικίας με εισαγωγή συναλλάγματος.
     1089505/1598/Α0012/17.9.2008 [31/08/2009]
Κάλυψη τεκμηρίου από μόνιμο κάτοικο αλλοδαπής.
     1084305/1502/Α0012/17.9.2008 [31/08/2009]
Κάλυψη τεκμηρίου με εισαγωγή συναλλάγματος στο λογαριασμό πωλήτριας εταιρείας.
     1088595/1585/Α0012/12.9.2008 [31/08/2009]
Κάλυψη τεκμηρίου αγοράς με εισαγωγή συναλλάγματος.
     1071828/1320/Α0012/26.8.2008 [31/08/2009]
Κάλυψη τεκμηρίου αγοράς της συζύγου με εισόδημα του συζύγου όταν οι σύζυγοι υποβάλουν φορολογική δήλωση χωριστά.
     1078907/1417/Α0012/30.7.2008 [31/08/2009]
Κάλυψη τεκμηρίου δαπάνης.
     1062224/1151/Α0012/23.7.2008 [31/08/2009]
Κάλυψη ή περιορισμός της προστιθέμενης διαφοράς τεκμηρίων δαπανών με ανάλωση κεφαλαίων προηγούμενων ετών.
     1060374/1137/Α0012/27.6.2008 [31/08/2009]
Εισαγωγή χρηματικών κεφαλαίων
     1066057/1228/Α0012/26.6.2008 [31/08/2009]
Κάλυψη τεκμηρίου αγοράς με σύμβαση δανείου.
     1053744/955/Α0012/26.6.2008 [31/08/2009]
Κάλυψη τεκμαρτής δαπάνης με μερίσματα αλλοδαπής πλοιοκτήτριας εταιρίας.
     1052392/927/Α0012/13.6.2008 [31/08/2009]
Κάλυψη τεκμηρίου.
     1057693/1054/Α0012/6.6.2008 [31/08/2009]
Κάλυψη τεκμαρτής δαπάνης με εισαγωγή ευρώ που πραγματοποιήθηκε στο όνομα του πληρεξούσιου δικηγόρου του δικαιούχου.
     1051884/924/Α0012/3.6.2008 [31/08/2009]
Κάλυψη τεκμηρίου αγοράς με εισαγωγή συναλλάγματος από την αλλοδαπή.
     1049003/842/Α0012/3.6.2008 [31/08/2009]
Εισαγωγή χρηματικών κεφαλαίων από το εξωτερικό.
     1047604/831/Α0012/28.5.2008 [31/08/2009]
Διευκρινίσεις σχετικά με την ΠΟΛ. 1130/17.4.2002
     1055243/981/Α0012/27.5.2008 [31/08/2009]
Κάλυψη τεκμηρίου αγοράς με σύμβαση δανείου.
     1052006/906/Α0012/13.5.2008 [31/08/2009]
Κάλυψη τεκμηρίου αγοράς με σύμβαση δανείου.
     1034563/552/Α0012/5.5.2008 [31/08/2009]
Προσδιορισμός κεφαλαίου προηγουμένων ετών για την κάλυψη τεκμαρτής δαπάνης.
     1046192/782/Α0012/2.5.2008 [31/08/2009]
Υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων παλαιοτέρων ετών για την κάλυψη τεκμαρτής δαπάνης.
     1036589/592/Α0012/18.4.2008 [31/08/2009]
Κάλυψη τεκμαρτής δαπάνης με ποσά που προέρχονται από εκποίηση τίτλων αμοιβαίων κεφαλαίων.
     1092471/1796/Α0012/8.4.2008 [31/08/2009]
Εισαγωγή χρηματικών ποσών στη χώρα μας από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.
     1013507/212/Α0012/14.2.2008 [31/08/2009]
Κάλυψη τεκμηρίου με ποσό που προήλθε από κληρονομιά.
     1017495/260/Α0012/11.2.2008 [31/08/2009]
Κάλυψη τεκμηρίου με ποσό από πώληση περιουσιακού στοιχείου.
     1005208/93/Α0012/6.2.2008 [31/08/2009]
Κατοικία μόνιμου κάτοικου εξωτερικού α) Δικαιολόγηση τεκμηρίου, β) Δήλωση της στα έντυπα φορολογίας, γ) Απόδειξη ομογένειας.
     1002472/44/Α0012/22.1.2008 [31/08/2009]
Δικαιολόγηση τεκμαρτής δαπάνης με εισαγωγή χρηματικού κεφαλαίου από υπάλληλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
     1119557/2328/Α0012/18.1.2008 [31/08/2009]
Κάλυψη τεκμηρίου με δάνειο που συνάφθηκε στην αλλοδαπή.
     1115419/2257/Α0012/18.1.2008 [31/08/2009]
Έννοια κατοικίας.
     1002014/47/Α0012/6.2.2008 [31/08/2009]
Τεκμήρια αγοράς.
     1122684/2274/Α0012/22.12.2008 [31/08/2009]
Εφαρμογή των διατάξεων της περ. ιδ' του άρθρου 18 του ν. 2238/1994.
     1107579/1989/Α0012/16.12.2008 [31/08/2009]
Αύξηση κεφαλαίου αστικού συνεταιρισμού.
     1112885/2094/Α0012/10.12.2008 [31/08/2009]
Τεκμήριο αγοράς κατοικίας.
     1099084/1864/Α0012/20.10.2008 [31/08/2009]
Τεκμήριο χορήγησης δανείου
     1104123/1824/Α0012/17.10.2008 [31/08/2009]
Τεκμήριο απόκτησης οικοπέδου από οικοδομική εταιρεία ή προσωπική επιχείρηση.
     1087388/1541/Α0012/16.9.2008 [31/08/2009]
Υπολογισμός τεκμηρίου αγοράς μεταχειρισμένου σκάφους αναψυχής.
     1068233/1269/Α0012/16.9.2008 [31/08/2009]
Υπολογισμός τεκμηρίου αγοράς μεταχειρισμένου σκάφους αναψυχής.
     1075787/1368/Α0012/26.8.2008 [31/08/2009]
Τεκμήριο απόκτησης ακινήτων από ατομικές επιχειρήσεις.
     1061640/1143/Α0012/26.8.2008 [31/08/2009]
Προσδιορισμός κεφαλαίου προηγούμενων ετών.
     1075133/1351/Α0012/25.8.2008 [31/08/2009]
Εφαρμογή τεκμηρίου σε μέλη Ο.Ε. όταν το ακίνητο αγοράζεται στο όνομα της εταιρίας.
     1067175/1248/Α0012/31.7.2008 [31/08/2009]
Αγορά διαμερισμάτων από κατασκευαστή πολυκατοικιών για ίδια χρήση.
     1080918/1284/Α0012/25.7.2008 [31/08/2009]
Τεκμήριο διαβίωσης πισίνας.
     1068068/1253/Α0012/17.7.2008 [31/08/2009]
Αγοραπωλησία αυτοκινήτου μεταξύ ιδιωτών και υπολογισμός τεκμηρίου.
     1063152/1190/Α0012 [28/08/2009]
Απαλλαγή τεκμηρίου αγοράς πρώτης κατοικίας.
     1049791/866/Α0012 [28/08/2009]
Τεκμήριο αυτοκινήτου επιχείρησης.
     1059109/1094/Α0012 [28/08/2009]
Κάλυψη τεκμηρίου αγοράς πρώτης κατοικίας με δάνειο.
     1044838/747/Α0012 [28/08/2009]
Απάντηση σε ερωτήματα.
     1054186/969/Α0012 [28/08/2009]
Τεκμήριο αγοράς πρώτης κατοικίας στην Ελλάδα και επιβολή ΦΜΑ.
     1041569/698/Α0012 [28/08/2009]
Τεκμαρτές δαπάνες- Συμπλήρωση κωδικών εντύπου Ε1.
     1038698 /635/Α0012 [28/08/2009]
Τεκμήριο αγοράς πρώτης κατοικίας στην Ελλάδα.
     1052926/909 /Α0012 [28/08/2009]
     1036569/593/Α0012 [28/08/2009]
Τεκμήριο απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.
     1029171/492/Α0012 [28/08/2009]
Απαλλαγή πρώτης κατοικίας στην Ελλάδα από κάτοικο αλλοδαπής.
     1040855/665/Α0012 [28/08/2009]
Τεκμήριο απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.
     1028888/453/Α0012 [28/08/2009]
Τεκμήριο αγοράς ακινήτου που ανήκει σε υπό εκκαθάριση ΑΕ από την μοναδική μέτοχό της.
     1041339/404/Α0012 [28/08/2009]
Κάλυψη τεκμηρίου με δάνειο που συνάφθηκε στην αλλοδαπή.
     1019438/319/Α0012 [28/08/2009]
Αγορά πρώτης κατοικίας με ποσοστό πλήρους κυριότητας.
     1115231/2256/Α0012 [28/08/2009]
Τεκμαρτό μίσθωμα κύριας κατοικίας.
     1018136/294/Α0012 [28/08/2009]
Τεκμήριο απόκτησης πρώτης κατοικίας στην Ελλάδα αλλοδαπού κατοίκου Ελλάδας.
     1011593/238/Α0012 [28/08/2009]
Απαλλαγή τεκμηρίου πρώτης κατοικίας από γονική παροχή.
     1002524/56/Α0012 [28/08/2009]
Ερώτημα σχετικά με τεκμήριο.
     1120275/2205/Α0012 [28/08/2009]
Τεκμήριο αυτοκινήτου τζιπ υβριδικού χαρακτήρα.
     1097803/1835/Α0012 [28/08/2009]
Τεκμήριο διαβίωσης Υπερελαφράς Πτητικής Αθλητικής Μηχανής (ΥΠΑΜ) και δήλωσή της στα φορολογικά έντυπα.
     1087788/1542/Α0012 [28/08/2009]
Αιτήματα κατάργησης υφισταμένων τεκμηρίων που εφαρμόζονται στα επιβατικά αυτοκίνητα.
     1073022/1337/Α0012 [28/08/2009]
Μείωση τεκμαρτής δαπάνης κατοικίας που ανεγέρθηκε από συνταξιούχο πριν από τη συνταξιοδότηση του.
     1055122/1004/Α0012 [28/08/2009]
Ετήσια τεκμαρτή δαπάνη κατοικίας.
     1062589/1170/Α0012 [28/08/2009]
Τεκμήριο δαπάνης διαβίωσης κύριας κατοικίας άνω των 200 τ. μ..
     1050759/877/Α0012 [28/08/2009]
Περιορισμός τεκμηρίου ιδιοκατοίκησης.
     1045663/759/Α0012 [28/08/2009]
Τεκμήριο αεροσκάφους.
     1044846/749/Α0012 [28/08/2009]
Προσδιορισμός ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης διαβίωσης.
     1039444πε/757/Α0012 [28/08/2009]
Τεκμήριο διαβίωσης δευτερεύουσας κατοικίας Ελλήνων μονίμων κατοίκων αλλοδαπής.
     1002741/55/Α0012 [28/08/2009]
Προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων.
     1012827/210/Α0012 [28/08/2009]
Τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης πρώτης κατοικίας που κληρονομήθηκε κατά το ήμισυ.
     1104437/1937/Α0012 [28/08/2009]
Φορολογία προπονητού ΣΕΓΑΣ Ν.Π.Ι.Δ..
     1084060/1495/Α0012 [28/08/2009]
Φορολόγηση εκπαιδευτικών που παρέχουν υπηρεσίες στα ελληνικά σχολεία που λειτουργούν στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας.
     1064923/1217/Α0012 [28/08/2009]
Επιστροφή αχρεωστήτως παρακρατηθέντος φόρου εισοδήματος που φορολογήθηκε αυτοτελώς.
     1074703/1471 ττ.ε./Α0012 [28/08/2009]
Φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης που καταβάλλεται στο προσωπικό του Ο.Τ.Ε. λόγω αποχώρησης.
     1064180/1198/Α0012 [28/08/2009]
Φορολόγηση εκπαιδευτικών Βαυαρίας.
     1043094/710/Α0012 [28/08/2009]
Φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης που δικαιούνται η σύζυγος και τα παιδιά θανόντος δικηγόρου απασχολούμενου με πάγια αντιμισθία.
     1009854/176/Α0012 [28/08/2009]
Φορολόγηση εξόδων παράστασης Υπουργού.
     1099581/1862/Α0012 [28/08/2009]
Διευκρινίσεις για τον υπολογισμό της αναπόσβεστης αξίας παγίων ομόρρυθμης εταιρίας με βιβλία Β΄ Κατηγορίας, των οποίων η αγορά τους έχει επιδοτηθεί.
     1121210/2234/Α0012 [28/08/2009]
Εφαρμογή των διατάξεων της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν.2238/1994.
     1114491/2121/Α0012 [28/08/2009]
Η αυτοτελής φορολόγηση των πάσης φύσεως παροχών σε άτομα που εκλέγονται για τον α΄ και β΄ βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης διενεργείται στο ακαθάριστο ποσό.
     1112800/2089/Α0012 [28/08/2009]
Υπολογισμός υπεραξίας μεταβίβασης ατομικής επιχείρησης σε μονοπρόσωπη Α.Ε.
     1079450/11104/Β0012 [28/08/2009]
Εφαρμογή των διατάξεων της υποπερ. αα΄ της περ. α΄ της παρ.1 του άρθρου13 του ν.2238/1994.
     1108966/11467/Β0012 [28/08/2009]
Η ωφέλεια που προκύπτει από τη μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων αλλοδαπής Ε.Π.Ε. φορολογείται με συντελεστή 20%.
     1104792/11410/Β0012 [28/08/2009]
Σε περίπτωση μη συμμετοχής εταίρου ΕΠΕ στην αύξηση του εταιρικού της κεφαλαίου οφείλεται φόρος υπεραξίας με συντελεστή 20%.
     1042456/10580/Β0012 [28/08/2009]
Μεταβίβαση ονομαστικών μετοχών μη εισηγμένης ελληνικής ανώνυμης εταιρείας από Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΑΚΕΣ).
     1092036/1642/Α0012 [28/08/2009]
Υπολογισμός υπεραξίας από τη μεταβίβαση μεριδίου Ο.Ε.
     1092671/1663/Α0012 [28/08/2009]
Υπολογισμός ή μη υπεραξίας κατά την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 13 του ΚΦΕ καθώς και λοιπών δικαιωμάτων.
     1092442/1643/Α0012 [28/08/2009]
Φορολογική μεταχείριση του ποσού που καταβάλλεται για τη μίσθωση σήματος επιχείρησης που έχει διακόψει τη δραστηριότητά της.
     1102994/1920/Α0012 [28/08/2009]
Υπολογισμός υπεραξίας από την πώληση ατομικής επιχείρησης.
     1100613/11358/Β0012 [28/08/2009]
Εφαρμογή των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 13 του ν.2238/1994.
     1077843/11088/Β0012 [28/08/2009]
Περί οφειλής ή μη φόρου υπεραξίας με βάση τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.2238/1994, κατά την απορρόφηση Ο.Ε. από Ε.Π.Ε. με τις διατάξεις του ν.2166/1993.
     1095154/1804/Α0012 [28/08/2009]
Υπεραξία που προκύπτει κατά τη μεταβίβαση επιχείρησης.
     1097911/1834/Α0012 [28/08/2009]
Προσδιορισμός της υπεραξίας κατά την μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης.
     1099334/1850/Α0012 [28/08/2009]
Διευκρινίσεις για το τρόπο υπολογισμού της υπεραξίας των επιχειρήσεων που στεγάζονται στην Κ.Α.Α.
     1091841/1628/Α0012 [28/08/2009]
Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν.2238/94 για περίπτερα, εφόσον αυτά δεν τα εκμεταλλεύεται ο ίδιος ο ανάπηρος.
     1077934/11087/Β0012 [28/08/2009]
Μη εφαρμογή των διατάξεων της περ. α΄ της παρ.1 του άρθρου 13 του ν.2238/1994 σε περίπτωση σύστασης μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας από ιατρό στη διεύθυνση που λειτουργούσε το ιατρείο του.
     1020972/10297/Β0012 [28/08/2009]
Σε περίπτωση ζημίας από την πώληση μη εισηγμένων μετοχών, ο καταβληθείς φόρος 5% δεν εκπίπτει από τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος.
     1074099/1343/Α0012 [28/08/2009]
Η αυτοτελής φορολόγηση των πάσης φύσεως παροχών σε άτομα που εκλέγονται για τον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης διενεργείται στο ακαθάριστο ποσό
     1079226/1408/Α0012 [28/08/2009]
Επιβολή φόρου υπεραξίας μεταβίβασης επιχείρησης.
     1061650/1152/Α0012 [28/08/2009]
Εφαρμογή διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε.
     1059129/1091/Α0012 [28/08/2009]
Υπολογισμός υπεραξίας από μεταβίβαση μεριδίου Ο.Ε.
     1061605/1144/Α0012 [28/08/2009]
Υπεραξία από μεταβίβαση επιχείρησης.
     1075728/1367/Α0012 [28/08/2009]
Αυτοτελής φορολογία κέρδους η ωφέλειας από μεταβίβαση αυτοκινήτου Δ.Χ..
     1077953/1389/Α0012 [28/08/2009]
Προσδιορισμός υπεραξίας στην περίπτωση έναρξης στον ίδιο χώρο με μια εκ των δραστηριοτήτων της λυθείσας επιχείρησης.
     1065730/1220/Α0012 [28/08/2009]
Επιβολή φόρου υπεραξίας κατά τη μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου Ο.Ε..
     1057954/1056/Α0012 [28/08/2009]
Υπεραξία μεταβίβασης επιχείρησης.
     1067126/1241/Α0012 [28/08/2009]
Προσδιορισμός υπεραξίας μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων Ο.Ε. στην περίπτωση λειτουργίας υποκαταστημάτων σε προηγούμενα έτη.
     1070979/10280/Β0012 [28/08/2009]
Φορολογική μεταχείριση του κέρδους ή της ωφέλειας που προέρχεται κατά την αποχώρηση εταίρου Ε.Π.Ε.
     1052444/940/Α0012 [28/08/2009]
Προσδιορισμός φόρου υπεραξίας κατά την εισφορά ατομικής επιχείρησης, η οποία διαθέτει στα πάγια της φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, σε νεοσυσταθείσα ομόρρυθμη εταιρία.
     1046717/795/Α0012 [28/08/2009]
Η καταχρηστική μετατροπή η συγχώνευση ατομικής επιχείρησης σε προσωπική εταιρία.
     1050257/10700/Β0012 [28/08/2009]
Φορολογική μεταχείριση μεταβίβασης άυλων και υλικών περιουσιακών στοιχείων επιχείρησης.
     1050742/874/Α0012 [28/08/2009]
Φόρος υπεραξίας μεταβίβασης επιχείρησης.
     1046256/777/Α0012 [28/08/2009]
Φορολογία υπεραξίας αυτοκινήτων κατά την μεταβίβαση ατομικών επιχειρήσεων στις οποίες ανήκουν.
     1013606/10168/Β0012 [28/08/2009]
Το κέρδος που αποκτά ανώνυμη εταιρεία από την μεταβίβαση του δικαιώματος χρήσης ευρεσιτεχνίας βιομηχανικής πατέντας παραγωγής φορολογείται με τις γενικές διατάξεις - Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία.
     1028018/10364/Β0012 [28/08/2009]
Φορολογική μεταχείριση μεταβίβασης άυλων και υλικών περιουσιακών στοιχείων επιχείρησης.
     1006068/109/Α0012 [28/08/2009]
Αρμόδιος προϊστάμενος για τον καταλογισμό και βεβαίωση του φόρου υπεραξίας του πρωτοφειλέτη και του συνυπόχρεου.
     1034093/10469/Β0012 [28/08/2009]
Σε περίπτωση μεταβίβασης όλων των μετοχών ανώνυμης εταιρείας μη εισηγμένης στο Χ.Α., έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 13 του ν.2238/1994.
     1117029/2292/Α0012 [28/08/2009]
Υπολογισμός Κόστους Απόκτησης μεριδίου που έχει αποκτηθεί από προηγούμενη μεταβίβαση.
     1036140/591/Α0012 [28/08/2009]
Αυτοτελής φορολόγηση ωφέλειας από μεταβίβαση επιχείρησης.
     1025913/420/Α0012 [28/08/2009]
Επιβολή φόρου υπεραξίας κατά τη διακοπή δύο ατομικών επιχειρήσεων, οι φορείς των οποίων είναι συγγενείς Α΄ βαθμού και σύσταση ομόρρυθμης εταιρίας.
     1026891/435/Α0012 [28/08/2009]
Υπολογισμός υπεραξίας που προκύπτει από μεταβίβαση μεριδίου ΟΕ με Β' κατηγορίας βιβλία.
     1039791/629/Α0012 [28/08/2009]
Προσδιορισμός υπεραξίας κεντρικού καταστήματος Ο.Ε. με Γ΄ κατηγ. βιβλία της οποίας το υποκατάστημα δεν έχει λογιστική αυτοτέλεια.
     1020295/328/Α0012 [28/08/2009]
Εφαρμογή διατάξεων άρθρου 13 του ΚΦΕ.
     1034442/10454/Β0012 [28/08/2009]
Οι αμοιβές που καταβάλλονται σε αλλοδαπούς οίκους για παρασχεθείσες στην αλλοδαπή υπηρεσίες δεν φορολογούνται στην Ελλάδα.
     1031151/10407πε/Β0012 [28/08/2009]
Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων Ε.Π.Ε και αύξηση εταιρικού κεφαλαίου χωρίς τη συμμετοχή παλαιού εταίρου.
     1013568/215/Α0012 [28/08/2009]
Φορολογική μεταχείριση.
     1016224/243/Α0012 [28/08/2009]
Φόρος υπεραξίας σε περίπτωση διακοπής ατομικής επιχείρησης (φαρμακείο) και σύσταση ομόρρυθμης εταιρίας.
     1020819/333/Α0012 [28/08/2009]
Προσδιορισμός κόστους απόκτησης υποκαταστήματος ατομικής επιχείρησης.
     1066378/10757ττε/Β0012 [28/08/2009]
Το κέρδος που προκύπτει από τη μεταβίβαση εμπορικού σήματος που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για συναλλαγές της επιχείρησης με το εξωτερικό υπόκειται σε φορολογία.
     1029110/456/Α0012 [28/08/2009]
Φορολογία των πάσης φύσεως παροχών που χορηγούνται στα πρόσωπα που εκλέγονται για τον πρώτο και δεύτερο βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης.
     1033223/538/Α0012 [28/08/2009]
Προσδιορισμός των «Αποθεμάτων» και «Υποχρεώσεων» κατά τον υπολογισμό της καθαρής θέσης επιχείρησης με βιβλία Β' κατηγορίας του ΚΒΣ.
     1013636/213/Α0012 [28/08/2009]
Φόρος υπεραξίας κατά τη μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης σε ΟΕ.
     1005921/98/Α0012 [28/08/2009]
Υπολογισμός υπεραξίας ατομικής επιχείρησης με βιβλία Γ΄ κατηγορίας.
     1120853/11379π.ε./Β0012 [28/08/2009]
Εισφορά μη εισηγμένων μετοχών ημεδαπής ή αλλοδαπής ανώνυμης εταιρείας από ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία για την κάλυψη κεφαλαίου αλλοδαπής εταιρείας.
     1112148/2192/Α0012 [28/08/2009]
Μεταβίβαση αυτοκινήτου προσωπικής εταιρίας η οποία έχει λυθεί.
     1115117/2235/Α0012 [28/08/2009]
Φορολόγηση ωφέλειας από τη μεταβίβαση ΦΙΧ αυτ/του μεταφοράς αλόγων το οποίο ανήκει σε αθλήτρια του Ιππικού Ομίλου Ελλάδος.
     1079486/1554/Α0012 [28/08/2009]
Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 1 του ν.2579/1998 κατά την αναγκαστική αφαίρεση ΦΔΧ λόγω Απόδοσης - Προσωρινής Νομής.
     1092333/1804/Α0012 [28/08/2009]
Κόστος απόκτησης ατομικής επιχείρησης η οποία κατά την ίδρυσης της. Τηρούσε βιβλία Γ΄ κατηγορίας ενώ κατά τη μεταβίβαση της τηρεί βιβλία β΄ κατηγορίας.
     1107805/11197πε/Β0012 [28/08/2009]
Κατά την απορρόφηση αλλοδαπής εταιρείας, η οποία έχει στην κυριότητά της μετοχές ημεδαπής εταιρείας μη εισηγμένες στο Χ.Α., δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε.
     1079227/1552/Α0012 [28/08/2009]
Υπεραξία κατά τη μεταβίβαση ΔΧ.Τ.Λ το οποίο αντικαταστάθηκε με νέο με επιδότηση του ΕΟΤ.
     1045826/10606/Β0012 [28/08/2009]
Επιστροφή του ποσού φόρου (10%) που έχει παρακρατηθεί στους τόκους καταθέσεων των δήμων και κοινοτήτων κατά το α΄ εξάμηνο του 2007.
     1088404/11205/Β0012 [28/08/2009]
Επιστροφή του ποσού φόρου (10%) που έχει παρακρατηθεί στους τόκους καταθέσεων των δήμων και κοινοτήτων κατά το α΄ εξάμηνο του 2007.
     1103100/11378/Β0012 [28/08/2009]
Οι μόνιμοι κάτοικοι αλλοδαπής που αποκτούν τόκους από ομολογιακά δάνεια ελληνικών επιχειρήσεων απαλλάσσονται της φορολογίας.
     1064498/1204/Α0012 [28/08/2009]
Παρακράτηση φόρου σε προθεσμιακή κατάθεση μόνιμου κατοίκου εξωτερικού.
     1071899/1304/Α0012 [28/08/2009]
Φορολογική μεταχείριση τόκων καταθέσεων.
     1057469/10818/Β0012 [28/08/2009]
Στους τόκους που αποκτούν αλλοδαπές επιχειρήσεις από ομολογιακό δάνειο που έχει εκδώσει στο εξωτερικό ημεδαπή επιχείρηση δεν παρακρατείται φόρος.
     1042882/10594/Β0012 [28/08/2009]
Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος που αποκτά Σωματείο από τόκους καταθέσεων.
     1018034/288/Α0012 [28/08/2009]
Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος από πράξεις repos.
     1067468/1236/Α0012 [28/08/2009]
Φορολογική μεταχείριση αμοιβών μελών ετερόρρυθμης εταιρίας.
     1053781/970/Α0012 [28/08/2009]
Επιχειρηματική αμοιβή σε περίπτωση συμμετοχής ομόρρυθμου εταίρου σε περισσότερες ΟΕ.
     1048647/846/Α0012 [28/08/2009]
Υποβολής δήλωσης.
     1108342/2139/Α0012 [28/08/2009]
Φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης.
     1005744/94/Α0012 [28/08/2009]
Επιχειρηματική αμοιβή.
     1115919/2261/Α0012 [28/08/2009]
Φορολογική μεταχείριση αστικής εταιρίας.
     1124282/2297/Α0012 [28/08/2009]
Έντοκη επιστροφή καταβληθέντων φόρων με βάση δικαστική απόφαση.
     1111012/2064/Α0012 [28/08/2009]
Έκπτωση εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης.
     1100946/1898/Α0012 [28/08/2009]
Μεταφορά έκπτωσης φόρου από δαπάνες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μεταξύ συζύγων σε περίπτωση υποβολής χωριστών δηλώσεων, λόγω θανάτου.
     1092446/1649/Α0012 [28/08/2009]
Μείωση του φόρου για το ενοίκιο κύριας κατοικίας.
     1105230/1944/Α0012 [28/08/2009]
Έκπτωση τόκων δανείου πρώτης κατοικίας .
     1089993/1785/Α0012 [28/08/2009]
Φορολογία εισοδημάτων ναυτικών κ.λπ..
     1104131/891/Α0012 [28/08/2009]
Η δαπάνη για αγορά φαρμάκων υπό προϋποθέσεις μειώνει το φόρο.
     1104122/1890/Α0012 [28/08/2009]
Η δαπάνη που καταβάλλεται σε κτηνίατρο δεν αναγνωρίζεται.
     1086983/1535/Α0012 [28/08/2009]
Φορολόγηση κατοίκου εξωτερικού με αναπηρία και με δύο τέκνα ανάπηρα που αποκτά εισόδημα από ενοικιαζόμενα αγροκτήματα στην Ελλάδα.
     1089192/1593/Α0012 [28/08/2009]
Φορολόγηση κατοίκου εξωτερικού που αποκτά εισόδημα από ακίνητα στην Ελλάδα.
     1077949/1388/Α0012 [28/08/2009]
Φορολόγηση εισοδήματος που προέκυψε στην αλλοδαπή και έγινε παρακράτηση φόρου από αυτήν.
     1092616/1667/Α0012 [28/08/2009]
Έκπτωση καταβληθέντων δεδουλευμένων τόκων στεγαστικών δανείων για απόκτηση Α΄ κατοικίας.
     1083115/1488/Α0012 [28/08/2009]
Δαπάνη εξωσωματικής γονιμοποίησης.
     1086440/1529/Α0012 [28/08/2009]
Η δαπάνη αγοράς μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εκπίπτει από το εισόδημα, εφόσον αυτά δεν μεταβιβαστούν για τρία (3) έτη από την αγορά τους.
     1082935/1508/Α0012 [28/08/2009]
Έκπτωση τόκων δανείου για αγορά πρώτης κατοικίας σε περίπτωση που το ύψος του δανείου είναι μεγαλύτερο από το τίμημα του ακινήτου που αναγράφεται στο συμβόλαιο.
     1079302/1425/Α0012 [28/08/2009]
Συμπληρωματικός φόρος εισοδήματος από μίσθωση ακινήτου.
     1081075/1443/Α0012 [28/08/2009]
Συμψηφισμός παρακρατηθέντος φόρου.
     1084859/1481/Α0012 [28/08/2009]
Έκπτωση δαπανών από το εισόδημα που αφορούν αμοιβές σε διερμηνείς νοηματικής γλώσσας που καταβάλλουν τα κωφά - βαρήκοα άτομα.
     1070754/1309/Α0012 [28/08/2009]
Ισχύς των διατάξεων της 1018050/189/Α0012/ΠΟΛ. 1042/8.2.1993 διαταγής.
     1080920/1379/Α0012 [28/08/2009]
Το ποσό των δεδουλευμένων τόκων στεγαστικού δανείου που κατέβαλε ο ένας σύζυγος δεν μεταφέρεται για να αφαιρεθεί από το εισόδημα του άλλου συζύγου.
     1064471/1208/Α0012 [28/08/2009]
Έκπτωση τόκων δανείου πρώτης κατοικίας.
     1074059/1348/Α0012 [28/08/2009]
Έκπτωση εξόδων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
     1078186/1267/Α0012 [28/08/2009]
Αναγνώριση προς έκπτωση της δαπάνης αγοράς φαρμάκων.
     1063768/1189/Α0012 [28/08/2009]
Τα τέκνα της συζύγου από προηγούμενο γάμο βαρύνουν την ίδια.
     1071934/1311/Α0012 [28/08/2009]
Δίδακτρα Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου.
     1050731/875/Α0012 [28/08/2009]
Δαπάνες διδάκτρων.
     1067235/1245/Α0012 [28/08/2009]
Έκπτωση τόκων στεγαστικού δανείου.
     1015282/280/Α0012 [28/08/2009]
Έκπτωση δεδουλευμένων τόκων στεγαστικού δανείου.
     1015288/278/Α0012 [28/08/2009]
Έκπτωση δεδουλευμένων τόκων στεγαστικού δανείου.
     1051734/912/Α0012 [28/08/2009]
Έκπτωση τόκων στεγαστικού δανείου για απόκτηση πρώτης κατοικίας.
     1052432/942/Α0012 [28/08/2009]
Έλεγχος δικαιολογητικών για επιστροφή φόρου πάνω από 1500 €.
     1027225/445/Α0012 [28/08/2009]
Η δαπάνη απασχόλησης νοσοκόμου που παρέχει υπηρεσίες σε ασθενή κατά την νοσηλεία του σε νοσοκομείο ή κλινική ή στο σπίτι, εκπίπτει από το φόρο.
     1042333/704/Α0012 [28/08/2009]
Μείωση φόρου εισοδήματος για όσους εργάζονται ή κατοικούν σε παραμεθόριες περιοχές που ορίζονται ρητά στις διατάξεις του άρθρου 9 του ΚΦΕ.
     1028506/459/Α0012 [28/08/2009]
Επιστροφή παρακρατηθέντος ΦΜΥ στο φορολογούμενο σε περίπτωση μη απόδοσης αυτού από τον εργοδότη
     1008579/151/Α0012 [28/08/2009]
Μείωση φόρου για δαπάνες από ιατρικά έξοδα.
     1040165/668/Α0012 [28/08/2009]
Μη έκπτωση της δαπάνης αγοράς εμβολίων.
     1005205/128/Α0012 [28/08/2009]
Η δαπάνη για μεταφύτευση μαλλιών δεν μειώνει το φόρο, ως ιατρικό έξοδο, αλλά αφαιρείται από το εισόδημα ως δαπάνη αισθητικής.
     1040857/181/Α0012 [28/08/2009]
Τα εφάπαξ χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από τον ΟΤΕ θεωρούνται εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα.
     1036294/528/Α0012 [28/08/2009]
Δίδακτρα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
     1026560/168/Α0012 [28/08/2009]
Βεβαίωση και καταβολή φόρου.
     1020642/325/Α0012 [28/08/2009]
Μη έκπτωση εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης ενήλικης θυγατέρας που δε βαρύνει φορολογικά τον πατέρα της.
     1017181/275/Α0012 [28/08/2009]
Έκπτωση διδάκτρων για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών Στελεχών Επιχειρήσεων (ALBA Graduate Business School).
     1004100/72/Α0012 [28/08/2009]
Όταν ανακαλείται μερικώς η δήλωση κατά το ποσό της δαπανών για φροντιστήρια ξένων γλωσσών, τα δικαιολογητικά αυτών υπό προϋποθέσεις επιστρέφονται.
     1018983/314/Α0012 [28/08/2009]
Φορολογική μεταχείριση δαπάνης που καταβάλλεται για παρακολούθηση μαθημάτων ελληνικής γλώσσας.
     1008609/159/Α0012 [28/08/2009]
Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος κατοίκου εξωτερικού που προκύπτει στην Ελλάδα.
     1002668/61/Α0012 [28/08/2009]
Η δαπάνη για τη συλλογή και τη συντήρηση βλαστοκυττάρων μετά από τοκετό δεν μειώνει το φόρο.
     1109908/2036/ Α0012 [28/08/2009]
Εκπτώσεις δαπανών από το εισόδημα του φορολογούμενου.
     1093360/1778/Α0012 [28/08/2009]
Έκπτωση από το συνολικό εισόδημα χρηματικών δωρεών.
     1061129/1133/Α0012 [28/08/2009]
Έκπτωση ενοικίου λόγω μετάθεσης.
     1090458/1610/Α0012 [28/08/2009]
Φορολογική ελάφρυνση στρατιωτικού που υπηρέτησε σε νησί με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων.
     1094756/1794/Α0012 [28/08/2009]
Έκπτωση δαπάνης χωρίς δικαιολογητικά από το συνολικό εισόδημα στρατιωτικού λόγω αναπηρίας 67%.
     1046208/776/Α0012 [28/08/2009]
Έκπτωση ή μη εισφορών των μελών του πολιτιστικού και μορφωτικού συλλόγου «Ηπειρωτική Ένωση» προς τον εν λόγω σύλλογο.
     1088046/1565/Α0012 [28/08/2009]
Έκπτωση ενοικίου λόγω εγκατάστασης ή μετακίνησης εκτός των νομών Αττικής και Θεσ/νίκης.
     1057703/1052/Α0012 [28/08/2009]
Έκπτωση ενοικίου λόγω μετάθεσης.
     1080026/1435/Α0012 [28/08/2009]
Έκπτωση χρηματικών δωρεών προς τους Ιερούς Ναούς της Ευαγγελικής Εκκλησίας.
     1080206/1423/Α0012 [28/08/2009]
Έκπτωση δαπάνης χωρίς δικαιολογητικά ποσού 2.400 ευρώ από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου, αναπήρου στρατιωτικού ειρηνικής περιόδου.
     1067787/1288/Α0012 [28/08/2009]
Οι χρηματικές δωρεές προς το Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα εκπίπτουν από το εισόδημα.
     1065721/1218/Α0012 [28/08/2009]
Έκπτωση ενοικίου κύριας κατοικίας λόγω εγκατάστασης ή μετακίνησης εκτός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης.
     1060683/1132/Α0012 [28/08/2009]
Έκπτωση δαπάνης από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου.
     1060787/1115/Α0012 [28/08/2009]
Έκπτωση δαπανών από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου.
     1059191/1092/Α0012 [28/08/2009]
Έκπτωση δαπανών από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου.
     1055264/986/Α0012 [28/08/2009]
Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 ν.3610/2007.
     1057376/1061/Α0012 [28/08/2009]
Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών.
     1055973/1021/Α0012 [28/08/2009]
Η δαπάνη αγοράς μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, που πραγματοποιήθηκε στο διάστημα από 1.1.2003 έως 31.12.2004, δεν εκπίπτει από το εισόδημα.
     1044944/753/Α0012 [28/08/2009]
Δικαίωμα έκπτωσης δαπάνης των εισφορών στο ΙΚΑ από το συνολικό εισόδημα των οικοδόμων-εργολάβων.
     1054229/963/Α0012 [27/08/2009]
Η δαπάνη ιδιαιτέρων μαθημάτων και φροντιστηρίων.
     1051709/923/Α0012 [27/08/2009]
Μείωση του φόρου με ποσοστό του καταβαλλόμενου ενοικίου κύριας κατοικίας του φορολογούμενου.
     1082089/1600π.ε/Α0012 [27/08/2009]
Έκπτωση ασφαλίστρων για ασφάλιση Ζωής και Επενδύσεων.
     1027628/439/Α0012 [27/08/2009]
Εκπιπτόμενες δαπάνες από το εισόδημα του φορολογούμενου.
     1021652/345/Α0012 [27/08/2009]
Εκπιπτόμενες δαπάνες από το εισόδημα του φορολογούμενου.
     1000295/25/Α0012 [27/08/2009]
Εκπιπτόμενες δαπάνες από το εισόδημα του φορολογούμενου.
     1050010/867/Α0012 [27/08/2009]
Έναρξη ισχύος των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 8 του ν.3610/2007.
     1044506/758/Α0012 [27/08/2009]
Εκπιπτόμενες δαπάνες από το εισόδημα του φορολογούμενου.
     1047530/812/Α0012 [27/08/2009]
Έκπτωση εισοδήματος χωρίς δικαιολογητικά ανάπηρων αξιωματικών και οπλιτών κ.λπ.
     1038028/10148/Β0012 [27/08/2009]
Έκπτωση ποσού δωρεάς από το φορολογούμενο εισόδημα φυσικού προσώπου.
     1047550πε/918/Α0012 [27/08/2009]
Έκπτωση δαπανών από το ακαθάριστο εισόδημα των ακινήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε..
     1029792/481/Α0012 [27/08/2009]
Εκπτώσεις δαπανών από το εισόδημα του φορολογούμενου.
     1027529/450/Α0012 [27/08/2009]
Έκπτωση δαπάνης χωρίς δικαιολογητικά για άτομα με βαριές κινητικές αναπηρίες.
     1117352ττε/2290/Α0012 [27/08/2009]
Έκπτωση δαπανών με δικαιολογητικά από το ακαθάριστο εισόδημα των ακινήτων.
     1021203/359/Α0012 [27/08/2009]
Έκπτωση πολιτιστικών χορηγιών από το εισόδημα φυσικών προσώπων και τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.
     1002490/52/Α0012 [27/08/2009]
Αφαίρεση από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου των εισφορών που καταβάλλονται στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Κοινής Διανομής Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων.
     1020651/324/Α0012 [27/08/2009]
Έκπτωση τόκων στεγαστικού δανείου για απόκτηση πρώτης κατοικίας της οποίας την πλήρη κυριότητα μεταβιβάζει ο φορολογούμενος σε μεταγενέστερο χρόνο.
     1014742/241/Α0012 [27/08/2009]
Δικαίωμα έκπτωσης ποσού 2.400 ευρώ χήρας αποβιώσαντος αξιωματικού, αναπήρου πολέμου.
     1001867/65/Α0012 [27/08/2009]
Δωρεά σε είδος δεν αφαιρείται από το εισόδημα του φορολογούμενου.
     1116360/2272/Α0012 [27/08/2009]
Φορολογική μεταχείριση των ασφαλιστικών εισφορών μηχανικών.
     1100154/1976ττε/Α0012 [27/08/2009]
Φορολόγηση αμοιβών που καταβάλλονται σε υπάλληλο εταιρείας, η οποία με σύμβαση δανεισμού διατίθεται σε εταιρεία του ίδιου ομίλου στην αλλοδαπή.
     1003668/64/Α0012 [27/08/2009]
Αναγραφή τ. μ. επιφάνειας πρώτης κατοικίας, στους κωδικούς 071 και 077 του εντύπου Ε1 για έκπτωση τόκων στεγαστικού δανείου.
     1111394/2081/Α0012 [27/08/2009]
Προστατευόμενα μέλη.
     1109820/2048/Α0012 [27/08/2009]
Προστατευόμενα μέλη.
     1125594/2336/Α0012 [27/08/2009]
Προστατευόμενα μέλη.
     1095795/1813/Α0012 [27/08/2009]
Σπουδαστές στρατιωτικών σχολών.
     1101746/1645/Α0012 [27/08/2009]
Ελαφρύνσεις σε εν διαστάσει ή εν διαζεύξει γονείς που δεν συνοικούν με τα ανήλικα τέκνα τους αλλά τους καταβάλλουν διατροφή.
     ΠΟΛ.1107/26.8.2009 [27/08/2009]
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 3790/2009 (ΦΕΚ Α΄ 143 /7-8- 2009)
     1083785/1484/Α0012 [27/08/2009]
Τα τέκνα της συζύγου από προηγούμενο γάμο βαρύνουν την ίδια.
     1075954/1359/Α0012 [27/08/2009]
Τέκνο για το οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 7 του Κ.Φ.Ε. και απέκτησε χρηματικό ποσό από κέρδη ΟΠΑΠ, θεωρείται προστατευόμενο μέλος.
     1042660/721/Α0012 [27/08/2009]
Τα τέκνα της συζύγου από προηγούμενο γάμο βαρύνουν την ίδια.
     1122962/2417πε/Α0012 [27/08/2009]
Αφορολόγητα ποσά των τέκνων αλλοδαπών.
     1099815/1952/Α0012 [27/08/2009]
Όριο εισοδήματος των προσώπων που βαρύνουν τον φορολογούμενο. Η ετήσια δαπάνη για εξόφληση τόκων για αγορά πρώτης κατοικίας θεωρείται τεκμαρτή δαπάνη.
     1098792/1939/Α0012 [27/08/2009]
Ποιον γονέα βαρύνει ενήλικο τέκνο - φοιτητής σε περίπτωση που ο πατέρας του έχει τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση.
     1066409/1233/Α0012 [27/08/2009]
Απαλλαγές στο εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ακινήτων.
     1071035/1308/Α0012 [27/08/2009]
Φορολογία υποτροφιών που χορηγούνται από το Δημόσιο.
     1049716/861/Α0012 [27/08/2009]
Φορολογία εισοδήματος σε άτομο με βαριά κινητική αναπηρία άνω του 80%.
     1059260/1118/Α0012 [27/08/2009]
Φορολογική αντιμετώπιση αναπήρου με φυσιοκινητική αναπηρία άνω του 80%.
     1111055/2175πε/Α0012 [27/08/2009]
Απαλλαγή φόρου εισοδήματος του επιδόματος 3%.
     1048908/850/Α0012 [27/08/2009]
Απαλλαγές από το φόρο καταθέσεων μη κατοίκων Ελλάδας.
     1041930/699/Α0012 [27/08/2009]
Φορολογική αντιμετώπιση διατροφικού επιδόματος που χορηγείται σε μεταμοσχευμένο μυελού των οστών.
     1044190/751/Α0012 [27/08/2009]
Απαλλαγές από το φόρο.
     1024979/390/Α0012 [27/08/2009]
Φορολογία εισοδήματος σε άτομο ολικώς τυφλό.
     1088398/1576/Α0012 [27/08/2009]
Προσδιορισμός εισοδήματος από υπεκμίσθωση ακινήτου.
     1039103/657/Α0012 [27/08/2009]
Απαντήσεις σε ερωτήματα.
     1118893/11659/Β0012 [27/08/2009]
Μεταφορά ζημίας στα επόμενα έτη για συμψηφισμό.
     1060892/1142/Α0012 [27/08/2009]
Συμψηφισμός ζημίας ετερόρρυθμης εταιρείας.
     1106584/2106ττ.ε/Α0012 [27/08/2009]
Φορολογική μεταχείριση αμοιβής για κάλυψη δαπανών συγγραφής βιβλίου.
     1099477/1957 π.ε./Α0012 [27/08/2009]
Εκχώρηση μισθωμάτων.
     1044324/744/Α0012 [27/08/2009]
Φορολογική αντιμετώπιση αποζημίωσης υπέρ του πολίτη από το δημόσιο ή/και Ο.Τ.Α..
     1054583/1035/Α0012 [27/08/2009]
Φορολογική μεταχείριση των ποσών που εισπράττονται λόγω εξαγοράς ασφαλιστηρίου.
     1050196/865/Α0012 [27/08/2009]
Συμψηφισμός ζημιάς εμπορικής επιχείρησης.
     1030392/490/Α0012 [27/08/2009]
Υπολογισμός ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος για σκοπούς χορήγησης φοιτητικού επιδόματος.
     1050196/10662/Β0012 [27/08/2009]
Προσδιορισμός καθαρών κερδών επιχείρησης με τεχνικό κλάδο και κλάδο εμπορίας.
     1011405/201/Α0012 [27/08/2009]
Διαδικασία επιστροφής φόρου από μισθωτές υπηρεσίες που καταβλήθηκε αχρεώστητα.
     1097614/11096ΠΕ/Β0012 [27/08/2009]
Απώλεια του δικαιώματος μεταφοράς της ζημίας, λόγω μη δηλώσεως αυτής στο επόμενο οικονομικό έτος, κατά το οποίο δηλώνονται κέρδη.
     1024096/10330πε/Β0012 [27/08/2009]
Υπαγωγή σε φορολογία μη εισπραχθέντων μισθωμάτων.
     1125758/2330 /Α0012 [27/08/2009]
Φορολογική αντιμετώπιση της είσπραξης πνευματικών δικαιωμάτων από τους κληρονόμους.
     1111573/2080/Α0012 [27/08/2009]
Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος που αποκτάται στο εξωτερικό, από μόνιμο κάτοικο Ελλάδος.
     1084984/1515/Α0012 [27/08/2009]
Φορολογική μεταχείριση σύνταξης γήρατος που λαμβάνεται από κάτοικο αλλοδαπής.
     1067479/1263/Α0012 [27/08/2009]
Φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης που καταβάλλει Γερμανική εταιρία σε εργαζόμενο της, κάτοικο Ελλάδος.
     1061141/1130/Α0012 [27/08/2009]
Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος που αποκτάται στην αλλοδαπή από ΄Ελληνα εργαζόμενο σε εταιρία με έδρα το εξωτερικό.
     1035430/569/Α0012 [27/08/2009]
Ερωτήματα που αφορούν στον ορισμό της φορολογικής κατοικίας.
     1015106/235/Α0012 [27/08/2009]
Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος που καταβάλλεται από εταιρεία με έδρα στο εξωτερικό σε Έλληνα εργαζόμενο σε αυτήν, στην Ελλάδα.
     1117697/2338/Α0012 [27/08/2009]
Αποφυγή διπλής φορολογίας.
     1032337/532/Α0012 [27/08/2009]
Έννοια του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος «για τη χορήγηση επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης (Ε.Κ.Α.Σ.).
     ΠΟΛ.1106/20.8.2009 [25/08/2009]
Παράταση έναρξης ισχύος του άρθρου 35 του ν.3775/2009 (ΦΕΚ 122/Α/21-7-2009) «Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις»
     ΠΟΛ.1100/4.8.2009 [19/08/2009]
Κοινοποίηση της 152/2009 γνωμοδότησης του ΣΤ’ τμήματος του Ν.Σ.Κ., σχετικά με την έξοδο εταίρου από Ε.Π.Ε.
     5032354/5081/12.8.2009 [18/08/2009]
Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιούχων προς επιστροφή προσώπων, των ποσοτήτων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή, της διαδικασίας επιστροφής του Ε.Φ.Κ., και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Φ.Ε.Κ. 265/Α΄) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία
     ΠΟΛ.1103/13.8.2009 [18/08/2009]
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 12 του ν.3790/2009 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 143/7- 8 -2009 )
     ΠΟΛ.1104/13.8.2009 [18/08/2009]
Κοινοποίηση διατάξεων του ν.3790/2009 (ΦΕΚ Α/143/7.8.2009) «Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθμιση φορολογικών θεμάτων, θεμάτων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις
     Αρθρα [18/08/2009]
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008
     ΠΟΛ.1101/6.8.2009 [17/08/2009]
Φορολογική αντιμετώπιση της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων μέχρι 10 kWp σε κτιριακές εγκαταστάσεις κατοικιών ή πολύ μικρών επιχειρήσεων
     ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3783 [13/08/2009]
Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισμού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις
     ΠΟΛ.1102/6.8.2009 [13/08/2009]
«Κοινοποίηση των άρθρων 32 και 33 του ν.3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α΄ /21. 7. 2009) σχετικά με τον ειδικό φόρο επιβατικών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών ιδιωτικής χρήσης με μεγάλο κυλινδρισμό κινητήρα, το τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και τέλος καρτοκινητής τηλεφωνίας»
     ΠΟΛ.1099/27.7.2009 [11/08/2009]
Έλεγχος υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α. (περιοδικών και εκκαθαριστικών) κατά τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων και την υποβολή καταστάσεων αθεώρητων στοιχείων κατ΄εφαρμογήν των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992).
     ΠΟΛ.1098/31.7.2009 [11/08/2009]
«Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν.3763/2009 (ΦΕΚ 80 Α’) σχετικά με την απαλλαγή από την τήρηση βιβλίων των ασφαλιστικών συμβούλων και των συντονιστών ασφαλιστικών συμβούλων. Στοιχεία που εκδίδονται για τις αμοιβές που καταβάλλονται στα πρόσωπα αυτά (Α.Υ.Ο.Ο. 1057532/277/ΠΟΛ.1080/0015/10.6.2009)».
     ΠΟΛ.1093/10.7.2009 [07/08/2009]
Βεβαίωση τελών κυκλοφορίας και προστίμων παρελθόντων ετών, σε περίπτωση μη προμήθειας του ειδικού σήματος ή καταβολής μειωμένων τελών.
     ΠΟΛ.1096/30.7.2009 [05/08/2009]
Καταβολή μειωμένων τελών κυκλοφορίας από λόγους μη οφειλόμενους αποκλειστικά στην υπαιτιότητα του φορολογουμένου.
     Αποφ. 1011/22/28-ε/2009 [04/08/2009]
Καθορισμός χρονικών ορίων λειτουργίας κέντρων διασκεδάσεως και συναφών καταστημάτων.
     ΠΟΛ.1097/30.7.2009 [03/08/2009]
Οδηγίες για την εφαρμογή της A.Y.O.O. 1057025/4492/ΔΕ-Β/ΠΟΛ.1074/10.6.2009(Φ.Ε.Κ. 1251 B΄ /25-6-2009) «Συγκρότηση Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου για τον προληπτικό έλεγχο εφαρμογής φορολογικών διατάξεων».
     Αριθμ. Πρωτ.Γ99/93/29.7.2009 [01/08/2009]
Κοινοποίηση Υπουργικής απόφασης ( στους εργασιακούς χώρους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, επτρέπεται η δημιουργία χώρων για καπνίζοντες υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις
     οικ.17590/2.7.2009 [01/08/2009]
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθ. οικ. 12311/08/3 Ιουνίου 2008 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1063 Β΄) «Καθορισμός των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη και της διαδικασίας κατάρτισης της έκθεσης της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν. 3386/05, καθώς και των ειδικότερων όρων για τη μετάκληση για εξαρτημένη εργασία υπηκόων τρίτων χωρών», όπως αυτή συμπληρώθηκε με την αριθ. οικ. 27846/08/11.12.2008 (ΦΕΚ 2608 Β΄) όμοια.
     Αριθμ. Πρωτ.:1073791/1178/ΔΜ [30/07/2009]
Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με διαδικασίες Μητρώου
     ΠΟΛ.1095/20.7.2009 [29/07/2009]
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 8 και της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν.3763/09 και οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή τους.
     ΠΟΛ.1094/22.7.2009 [27/07/2009]
Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Συστήματος για την έκδοση, διάθεση και έλεγχο διακίνησης ονομαστικών αριθμημένων εισιτηρίων των αγώνων επαγγελματικού αθλητισμού με τη χρήση Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ).
     ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3775 [23/07/2009]
Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις
     Αριθμ. οικ. 2/49086/0025/14.7.2009 [21/07/2009]
Πρόσβαση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα σε χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης με την παροχή εγγυήσεων μέσω προσωρινού πλαισίου στήριξης.
     ΥΑ 1011/22/28-ε/29.6.2009 [19/07/2009]
Καθορισμός χρονικών ορίων λειτουργίας κέντρων διασκεδάσεως και συναφών καταστημάτων.
     οικ.10349/10.6.2009 [14/07/2009]
Αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος
     ΠΟΛ.1088/3.7.2009 [14/07/2009]
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 23 και 24 του ν.3763/2009 (ΦΕΚ Α΄ 80/ 27-5-2009).
     ΠΟΛ.1092/10.7.2009 [13/07/2009]
Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2009 - 2010,για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας.
     ΠΟΛ.1090/8.7.2009 [13/07/2009]
Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.) σε σχέση με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου και αποτροπής της φοροδιαφυγής μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας [ν.1927/1991 (ΦΕΚ Α΄ 17)], αναφορικά με τις εταιρείες με τη μορφή: SPA, SAPA, SRL, SNC και SAS.
     ΠΟΛ.1091/6.7.2009 [09/07/2009]
Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης αδειών κυκλοφορίας Φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσης αυτοκινήτων σε ιδιοκτήτες αυτοπροωθούμενων θεριζοαλωνιστικών μηχανών.
     ΠΟΛ.1089/7.7.2009 [09/07/2009]
Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 116/2004, σχετικά με την οριστική διαγραφή αυτοκινήτων οχημάτων.
     Αριθ.Πρωτ.: 1068022/1248/A0012/8.7.2009 [08/07/2009]
Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικ.έτους 2009 καθώς και δηλώσεων στοιχείων ακινήτων έτους 2009 που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου από πράκτορες ασφαλιστικών εταιριών καθώς και εισοδήματα, από συμμετοχή σε εταιρία, από μισθωτές υπηρεσίες, αξιωματικών εμπορικών πλοίων, από την αλλοδαπή και κατοίκων εξωτερικού
     Αριθμ. Πρωτ.Α23/593/6.7.2009 [08/07/2009]
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 του ν.2874/2000, σε «νέους» ασφαλισμένους
     68040/Δ6/12.6.2009 [06/07/2009]
Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας λει­τουργίας σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών.
     ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜ. 7/2.7.2009 [06/07/2009]
Περί τροποποιήσεως και νέας κωδικοποιήσεως Αγορανομικών Διατάξεων, εκδοθεισών μέχρι και την 14 Μαΐου 2009
     ΠΟΛ.1062/11.3.1991 [02/07/2009]
ΤΡΑΠΕΖΕΣ. – Υποβολή στοιχείων για εισαγωγές αγαθών, επιδοτήσεις και οικονομικές ενισχύσεις.
     ΠΟΛ.1016/21.1.1991 [02/07/2009]
Υποβολή στοιχείων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες Δ.Ο.Υ. από Τράπεζες
     Αριθμ. 19916/693/11.6.2009 [01/07/2009]
Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης, των εργαζομένων σε Βιομηχανικές, Βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες, για το Β' ημερολογιακό εξάμηνο 2009.
     ΠΟΛ.1080/10.6.2009 [26/06/2009]
Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για καταβολές αμοιβών σε ασφαλιστικούς συμβούλους και συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν επαγγελματική εγκατάσταση και δεν είναι επιτηδευματίες από άλλη αιτία, για τις ασφαλιστικές υπηρεσίες που παρέχουν
     ΠΟΛ.1086/22.6.2009 [25/06/2009]
Τροποποίηση και συμπλήρωση της 1100330/1954/ΔΜ/6.10.2008 (ΦΕΚ 2149/ Β΄/ 16.10.2008) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικο-νομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)».
     ΠΟΛ .1085/22.6.2009 [24/06/2009]
Ρυθμίσεις στην ειδική ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 34 ν. 3756/2009 (ΦΕΚ Α΄ 53/31.3.2009)
     ΠΟΛ/1084/19.6.2009 [24/06/2009]
Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 9, 10 και 14 του ν. 3763/2009 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους
     ΠΟΛ .1073/5.6.2009 [24/06/2009]
Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.) και αποτροπής της φορολογικής διαφυγής σε σχέση με τους φόρους επί του εισοδήματος μεταξύ Ελλάδας και Η.Π.Α. [ν.δ.2548/1953 (ΦΕΚ Α΄ 231) και ν.δ.4383/1964 (ΦΕΚ Α΄ 189)].
     ΠΟΛ.1079/11.6.2009 [23/06/2009]
Πολυγραφημένες εγκύκλιοι διαταγές του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, έτους 2008.
     ΠΟΛ.1083/15.6.2009 [23/06/2009]
Μετατροπή προσωπικών εταιρειών σε ανώνυμη εταιρεία ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του κ.ν.2190/1920 και του άρθρου 53 του ν.3190/1955, αντίστοιχα.
     ΠΟΛ.1070/26.5.2009 [23/06/2009]
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 34 του ν. 3756/2009 (ΦΕΚ Α΄ 53/31-3-2009)
     1057313/1097/Α0012/11.6.2009 [23/06/2009]
Τύπος και περιεχόμενο του εκκαθαριστικού σημειώματος για την επιβολή της έκτακτης εφάπαξ εισφοράς.
     Αρ. πρωτ.: 1061334/328/0013 [23/06/2009]
Αξιοποίηση της εφαρμογής Βελτίωσης Περιεχομένου Δηλώσεων Ε9 από τις Δ.Ο.Υ.
     Αρθρα [23/06/2009]
Οδηγίες Χρήσης - Εφαρμογής Βελτίωσης Περιεχομένου δήλωσης Ε9
     Αρθρα [18/06/2009]
ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
     ΠΟΛ.1082/11.6.2009 [17/06/2009]
Φορολογική μεταχείριση των μερισμάτων που διανέμουν ημεδαπές Α.Ε. σε αλλοδαπούς δικαιούχους, μετά την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του ν.3697/2008 (ΦΕΚ Α΄ 194). Εφαρμογή των αντίστοιχων διατάξεων, στο πλαίσιο των Συμβάσεων/Συμφωνιών Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.) του Εισοδήματος.
     ΠΟΛ.1081/12.6.2009 [15/06/2009]
Χρόνος έκδοσης των αποδείξεων λιανικής πώλησης από τους εκμεταλλευτές των κέντρων διασκέδασης και όλων των καταστημάτων γενικά που διαθέτουν στο κοινό οποιοδήποτε είδος τροφής ή ποτού για επιτόπια κατανάλωση.
     ΠΟΛ.1075/11.6.2009 [12/06/2009]
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 18 του ν. 3758/2009 «Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’/68) σχετικά με την επιβολή έκτακτης εφάπαξ εισφοράς.
     ΠΟΛ.1076/10.6.2009 [12/06/2009]
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 44 και 45 του ν. 3763/2009 (ΦΕΚ 80 Α΄/27.5.2009) «Ενσωμάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ, 2008/8/ΕΚ και 2007/74/ΕΚ, διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις» και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους.
     ΠΟΛ.1077/10.6.2009 [12/06/2009]
Τύπος και περιεχόμενο του εκκαθαριστικού περαίωσης του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας φυσικών και νομικών προσώπων
     ΠΟΛ.1078/11.6.2009 [12/06/2009]
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του άρθρου 46 του ν. 3763/2009 σχετικά με την περαίωση εκκρεμών υποθέσεων Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας
     ΠΟΛ.1074/10.6.2009 [11/06/2009]
Συγκρότηση Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου για τον προληπτικό έλεγχο εφαρμογής φορολογικών διατάξεων.
     ΠΟΛ.1072/3.6.2009 [03/06/2009]
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της 1028045/1232/ΔΕ-Α/ΠΟΛ.1035/11.3.2009 Α.Υ.Ο.Ο. «Επιλογή προς έλεγχο δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ν.3296/2004 και έλεγχος αυτών
     Αριθμ. Πρωτ.: 3438/3.6.2009 [08/06/2009]
Κατάργηση τελών μεταβίβασης αυτοκινήτου οχήματος και αδείας οχήματος
     Αρ. Πρωτ: 12323 / ΓΓ: 175/4.6.2009 [04/06/2009]
Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων.
     ΠΟΛ.1071/28.5.2009 [03/06/2009]
Εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών ατομικών επιχειρήσεων στην περίπτωση ύπαρξης επαγγελματικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ)»
     ΠΟΛ.1062/8.5.2008 [03/06/2009]
Ανάκληση της αριθ. 1119513/6885/ΔΕΥ-Β' ΠΟΛ.1150/10-12-08 εγκυκλίου διαταγής
     1052212/258/0013/22.5.2009 [02/06/2009]
Εξαίρεση από τον κανόνα του 1ευρώ/τμ των γεωργικών και κτηνοτροφικών κτισμάτων των νομικών προσώπων
     ΠΟΛ.1068/22.5.2009 [29/05/2009]
Κοινοποίηση διατάξεων ν.3756/2009
     ΠΟΛ.1061/6.5.2009 [29/05/2009]
Κατά την κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών, τα οποία έχουν σχηματισθεί με ειδικούς νόμους, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε εφόσον από τους νόμους αυτούς προβλέπεται ειδική φορολογική μεταχείριση αυτών.
     1049342/534/0006Δ/15.5.2009 [28/05/2009]
Περί της εκπροσώπησης των πολιτών στις Διοικητικές Αρχές από δικηγόρους
     1042242/525/0006Δ/12.5.2009 [28/05/2009]
Διευκρινίσεις σχετικά με τα μέσα απόδειξης των στοιχείων της ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών
     ΠΟΛ.1069/25.5.2009 [27/05/2009]
Κοινοποίηση διατάξεων του ν.3756/2009 (ΦΕΚ Α’ 53) που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων.
     ΠΟΛ.1067/20.5.2009 [27/05/2009]
Τρόπος υπολογισμού και απόδοσης Φ.Π.Α. από τους εκμεταλλευτές Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ) για τo έτος 2009.
     ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6/2009 [14/05/2009]
Διαγραφή εξειδικευμένου αλιεύματος από τις διατάξεις του άρθρου 106 της Αγοραν. Διάταξης Α.Δ. 14/1989 όπως τροποποιήθηκε με τις Αγοραν. Διατάξεις 3/2007 και 14/2008
     ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜ. 4/2009 [18/03/2009]
Τροποποίηση της Α.Δ. 13/08.10.2008 -ΦΕΚ 2129/Β/14.10.08-
     ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘ. 3/2009 [19/02/2009]
Αντικατάσταση ορισμένων άρθρων της Α.Δ. 14/89, στα πλαίσια αναμόρφωσης και εκσυγχρονισμού των ρυθμίσεων αυτής
     ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜ. 1/ 2009 [20/02/2009]
Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του άρθρου 9 της Α.Δ. 14/1989,όπως αντικαταστάθηκε με την Α.Δ 3/08
     ΠΟΛ.1066/15.5.2009 [20/05/2009]
Χορήγηση φωτοαντιγράφων των εντύπων Ε1 και Ε9 «πτωχού» στο σύνδικο της πτώχευσης.
     ΠΟΛ.1065/15.5.2009 [20/05/2009]
Αναζήτηση στο διαδίκτυο (internet) των εντύπων που σχετίζονται με τις Συμβάσεις/Συμφωνίες Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.) του Εισοδήματος.
     ΠΟΛ.1063/14.5.2009 [20/05/2009]
Κοινοποίηση της διάταξης του άρθρου 8 του ν.3756/2009 που αφορά στη φορολογική μεταχείριση του ΕΚΑΣ
     Αριθ. Πρωτ. : 16380/538/4.5.2009 [18/05/2009]
Χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές, για την άσκηση του Εκλογικού δικαιώματος κατά την ψηφοφορία της 7ης Ιουνίου 2009 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
     Αριθμ. Πρωτ.Γ99/1/143/13.5.2009 [15/05/2009]
Παράταση προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) Γ΄, Δ΄ τριμήνου 2008 και Α΄ τριμήνου 2009, εργοδοτών οι οποίοι μέχρι 31/7/2008 ασφάλιζαν το προσωπικό τους για τον κλάδο σύνταξης στο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Ο.Τ.Ε. (ΤΑΠ- Ο.Τ.Ε.), και στο Ταμείο Σύνταξης Προσωπικού ΗΣΑΠ
     Αριθμ. Πρωτ. 1048843/928/Α0012 [15/05/2009]
Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικ.έτους 2009 καθώς και δηλώσεων στοιχείων ακινήτων έτους 2009 που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου από πράκτορες ασφαλιστικών εταιριών καθώς και εισοδήματα, από συμμετοχή σε εταιρία, από μισθωτές υπηρεσίες, αξιωματικών εμπορικών πλοίων, από την αλλοδαπή και κατοίκων εξωτερικού
     ΠΟΛ.1064/14.5.2009 [15/05/2009]
Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης Ενιαίου Τέλους Ακινήτων νομικών προσώπων έτους 2009
     IKA ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. : 20/6.3.2009 [14/05/2009]
Αναγνώριση στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. του χρόνου ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας των ασφαλισμένων του Ιδρύματος.
     ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 5/2009 [13/05/2009]
Αναγραφή ενδείξεων επί της συσκευασίας των πάσης φύσεως γαλακτοκομικών προϊόντων που υποδηλώνουν την χώρα προέλευσης της πρώτης ύλης (γάλακτος) που χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή και διάθεση των προϊόντων αυτών στον τελικό καταναλωτή, καθώς και υποχρεώσεις των λιανοπωλητών, για τον τρόπο τοποθέτησης των γαλακτοκομικών προϊόντων στα σημεία πώλησης των καταστημάτων τους.
     1043614/207/0015/23.4.2009 [11/05/2009]
Μη υποχρέωση προσκόμισης βεβαίωσης Επιμελητηρίου κατά τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων οικοδόμων που παρέχουν χειρονακτική εργασία
     Α2- 2233/7.5.2009 [08/05/2009]
Ερμηνευτική εγκύκλιος σχετικά με την επιβολή Κανόνων Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών σύμφωνα με το ’ρθρο 26 του Ν.3728/2008 και την Απόφαση Α2-8092/31-12-2008 (ΦΕΚ 2709 Β΄) του Υπουργού Ανάπτυξης
     ΠΟΛ.1060/29.4.2009 [06/05/2009]
Καταστροφή αδιάθετων ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων έτους 2008
     Y. Α. οικ. 20155/1268/2009 [05/05/2009]
Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για την προσαρμογή των πρατηρίων υγρών καυσίμων που έτυχαν άδειας λειτουργίας ή άδειας ίδρυσης προ της ισχύος του π.δ. 118/2006 σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρ. 2 του άρθρου 31 αυτού.
     Υ.Α. 13764/444/2009 [05/05/2009]
Καθορισμός της 1ης Μαΐου 2009, ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας.
     Αρ.Πρ. 281/17.3.2009 [05/05/2009]
Τροποποίηση και διευκρίνιση διατάξεων της απόφασης ΕΤΠΘ 234/23/11.12.2006, σχετικά με την αναγγελία ακάλυπτων επιταγών.
     Αριθμ. Πρωτ. 1044949/2672/0016 [05/05/2009]
Παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών
     ΠΟΛ.1057/22.4.2009 [29/04/2009]
Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος που προβλέπονται από το ν.3746/2009 (ΦΕΚ Α΄27/16.02.2009).
     Α.Ε.Κ. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/506/28.4.2009 [28/04/2009]
Στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις τριµηνιαίες και τις εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις.
     ΠΟΛ.1058/27.4.2009 [28/04/2009]
Παράταση προθεσμίας υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. μεημερομηνία λήξης 26.4.009, που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω τουειδικού δικτύου TAXISnet
     ΠΟΛ.1055/16.4.2009 [28/04/2009]
Κοινοποίηση των διατάξεων των παρ. 2 και 3 του άρθρου 17 ν. 3756/2009 (ΦΕΚ 53Α/31-3-09)
     ΠΟΛ.1056/16.4.2009 [22/04/2009]
Τροποποίηση της με αριθμ. 1093809/8296/1161/Β0014/ΠΟΛ.1112/5.10.2007 απόφασης για τη μίσθωση χώρων εμπορικών κέντρων
     ΠΟΛ.1054/14.4.2009 [21/04/2009]
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδημάτων από κινητές αξίες εκτός από τόκους.
     ΠΟΛ.1053/14.4.2009 [21/04/2009]
Απόδοση του φόρου 10% που επιβάλλεται στους τόκους που αποκτούν νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα από καταθέσεις στην αλλοδαπή ή από ομολογιακά δάνεια που εκδίδονται σε αυτή, όταν οι τόκοι δεν εισάγονται στην Ελλάδα.
     Αρθρο [15/04/2009]
Η Αργία της 1ης Μαίου 2009
     Ε.Κ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 41/8.4.2009 [15/04/2009]
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΠΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.
     Α.Ε.Κ. ΑΠΟΦΑΣΗ 1/506/8.4.2009 [15/04/2009]
Πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας
     Αρθρα [11/04/2009]
Πόσο φόρο πληρώνουν οι αγρότες - Πώς θα συμπληρώσουν τη δήλωση που αφορά τα εισοδήματά τους και ποιες δαπάνες δεν πρέπει να ξεχάσουν
     ΠΟΛ.1045/2.4.2009 [10/04/2009]
Τύπος και περιεχόμενο δήλωσης ενιαίου τέλους ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.) νομικών προσώπων-ξενοδοχειακών επιχειρήσεων έτους 2009
     ΠΟΛ.1050/2.4.2009 [09/04/2009]
Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2009 των νομικών προσώπων του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ’ αυτές
     ΠΟΛ.1051/7.4.2009 [09/04/2009]
Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 71 του ν. 3746/2009 (ΦΕΚ Α΄ 27/16-02-2009) «Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις
     ΠΟΛ.1047/2.4.2009 [09/04/2009]
Εισαγωγή Συστήματος διοίκησης μέσω στόχων - Καθορισμός Δεικτών μέτρησης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των Υπηρεσιών στον Τομέα Οικονομικών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών
     1033173/492/ΔΜΒ/3.4.2009 [08/04/2009]
Άδεια διαμονής -επί μακρόν διαμένοντος-
     ΠΟΛ.1052/7.4.2009 [08/04/2009]
Γνωστοποίηση διατάξεων σχεδίου νόμου που αφορούν την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 13 έως 17 του ν. 3296/2004 περί περαίωσης των υποβαλλόμενων δηλώσεων χωρίς έλεγχο και των άρθρων 1 έως 11 του ν. 3259/2004 περί περαίωσης εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων
     ΠΟΛ.1049/6.4.2009 [07/04/2009]
Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών
     ΠΟΛ.1044/30.3.2009 [06/04/2009]
Τύπος και περιεχόμενο επανεκτύπωσης εκκαθαριστικού Ενιαίου Τέλους Ακινήτων
     ΠΟΛ.1046/2.4.2009 [06/04/2009]
Θέματα ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων έτους 2009
     ΠΟΛ.1043/27.3.2009 [06/04/2009]
Τροποποιήσεις στην 1111400/939/0013 Α.Υ.Υ.Ο., «Αποκατάσταση ελλείψεων των στοιχείων των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων μέσω τηλεφωνικού κέντρου και διαδικτύου
     ΠΟΛ.1042/30.3.2009 [01/04/2009]
Οργάνωση υπηρεσιών - οδηγίες για την παραλαβή, κωδικογράφηση και αποστολή στη Γ.Γ.Π.Σ. για εκκαθάριση, των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2009.
     ΠΟΛ.1039/24.3.2009 [01/04/2009]
Παρακράτηση φόρου επί μερισμάτων όταν διανέμονται μετοχές αντί μετρητών.
     Αρ. πρωτ.: 3607/30.3.2009 [30/03/2009]
Έλεγχοι αγοράς την περίοδο των εορτών του Πάσχα 2009
     ΠΟΛ.1041/24.3.2009 [27/03/2009]
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2009, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή, καθώς και θέματα επιστροφής φόρου που προκύπτει από την εκκαθάριση αυτής.
     ΠΟΛ.1040/24.3.2009 [26/03/2009]
Έγκριση πινάκων γεωργικού εισοδήματος και ενοικίων γεωργικής γης για το οικονομικό έτος 2009 (χρήση 2008
     ΠΟΛ.1036/9.3.2009 [23/03/2009]
Κοινοποίηση της αριθ. 434/2008 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την προθεσμία για την υποβολή αίτησης προς τη ΔΟΥ για μείωση της φορολογητέας αξίας στην περίπτωση που η αντισυμβαλλόμενη επιχείρηση τίθεται σε ειδική εκκαθάριση και η περίοδος της εκκαθάρισης παρατείνεται με απόφαση του Εφετείου.
     ΠΟΛ.1038/19.3.2009 [23/03/2009]
Χορήγηση βεβαιώσεων μερισμάτων.
     ΠΟΛ.1037/13.3.2009 [23/03/2009]
Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 116/2004, σχετικά με την οριστική διαγραφή αυτοκινήτων οχημάτων
     ΠΟΛ.1031/4.3.2009 [23/03/2009]
Περί της καταβολής ή μη των οφειλομένων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων, κατά τη μεταβίβαση από επαχθή αιτία της κυριότητας ή της θέσης αυτών σε κατάσταση ακινησίας και της βεβαίωσης οφειλομένων τελών κυκλοφορίας παρελθόντων ετών.
     Αρθρα [20/03/2009]
ΠΩΣ ΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2008 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ Ε3
     ΠΟΛ.1027/24.2.2009 [18/03/2009]
Επιβολή εφάπαξ φόρου επί των αποθεμάτων πετρελαίου θέρμανσης
     Αρθρα [16/03/2009]
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΤΩΝ 2006-2007
     ΠΟΛ.1034/09.3.2009 [12/03/2009]
Τύπος και περιεχόμενο δήλωσης ενιαίου τέλους ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.) νομικών προσώπων έτους 2009
     ΠΟΛ.1035/11.3.2009 [12/03/2009]
Επιλογή προς έλεγχο δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ν. 3296/2004 και έλεγχος αυτών
     ΝΟΜΟΣ 3752/2009 [11/03/2009]
Τροποποιήσεις επενδυτικών νόμων και άλλες διατάξεις.
     Άρθρο [10/03/2009]
Μη εφαρμογή τεκμηρίου διαβίωσης επιβατικών αυτοκινήτων των οποίων η εργοστασιακή τιμολογιακή αξία τους μειωμένη λόγω παλαιότητας, είναι μικρότερη των 50.000,00 ευρώ
     ΠΟΛ.1033/6.3.2009 [10/03/2009]
Κοινοποίηση της 16/2009 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. για απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος των κερδών από την εκμετάλλευση περιπτέρου που πραγματοποιούνται από αναπήρους άμαχου πληθυσμού του ν.1863/1989, μετά την ισχύ των διατάξεων της παραγρ. 1 του άρθρου 4 του ν.3670/2008
     Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Αρ.Πρ.878 [09/03/2009]
Εκθέσεις εξωτερικών ελεγκτών
     ΠΟΛ.1032/5.3.2009 [09/03/2009]
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με το 'Aρθρο 10 του ν.2238/1994, οικονομικού έτους 2009 και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων ή άλλων στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή.
     ΦΠΑ Οδηγίες - [06/03/2009]
ΦΠΑ Οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση της εκκαθαριστικής δήλωσης έτους 2008
     ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ [05/03/2009]
ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2009
     ΠΟΛ.1030/26.2.2009 [03/03/2009]
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 88 του ν.3746/2009 (ΦΕΚ 27 Α΄/16-2-2009) περί αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ
     ΠΟΛ.1028/24.2.2009 [03/03/2009]
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2009 και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτή
     1023525/377/Α0012/27.2.2009 [27/02/2009]
Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2009 καθώς και της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2009 για ορισμένες κατηγορίες υποχρέων.
     ΠΟΛ.1018/16.2.2009 [27/02/2009]
Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 116/2004, σχετικά με την οριστική διαγραφή αυτοκινήτων οχημάτων
     ΠΟΛ.1029/25.2.2009 [26/02/2009]
Οδηγίες ελέγχου ΕΤΑΚ
     ΠΟΛ.1022/16.2.2009 [26/02/2009]
Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης εφάπαξ φόρου επί των αποθεμάτων πετρελαίου θέρμανσης και της πράξεως καταλογισμού αυτού
     ΠΟΛ.1025/23.2.2009 [26/02/2009]
Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης απόδοσης εφάπαξ φόρου επί των αποθεμάτων πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) – θέρμανσης
     ΠΟΛ.1021/19.2.2009 [25/02/2009]
Παράβολα είσπραξης των τελών κυκλοφορίας δίτροχων και τρίτροχων μοτοποδηλάτων
     ΠΟΛ.1023/19.2.2006 [25/02/2009]
Η δωρεάν χορήγηση σε πελάτες επιχείρησης κουπονιών εστίασης που εξαργυρώνονται σε καταστήματα εστίασης έναντι παροχής δωρεάν γεύματος συνιστά διαφημιστική πράξη και υπόκειται σε τέλος διαφήμισης.
     ΠΟΛ.1026/19.2.2009 [26/02/2009]
Συμπληρωματικές οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2009 (χρήση 2008)
     ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [25/02/2009]
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΛΑΘΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009
     Αρ. πρωτ.:525/Δ3Β/21-5813/21.1.2009 [25/02/2009]
Περί υποβολής χρήσεων λογισμικού για εταιρίες με προσωπικό από 10 έως 14 υπαλλήλους ή που θα προσκληθούν από την υπηρεσία μας, ανεξάρτητα αριθμού απασχολουμένων.
     ΠΟΛ.1011/10.2.2009 [24/02/2009]
Οδηγίες για την τήρηση των προθεσμιών επιστροφής Φ.Π.Α. της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1073/2004
     ΠΟΛ.1024/23.2.2009 [23/02/2009]
Τύπος και περιεχόμενο του φύλλου ελέγχου και της πράξης διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, ενιαίου τέλους ακινήτων νομικών προσώπων
     1021292 /3436/ΔΕ-Β/20.2.2009 [23/02/2009]
Τροποποίηση της Α.Υ.Ο.Ο. 1085068/4794/ΔΕ-Β/5.9.2007 περί ανακαθορισμού της καθ΄ ύλην αρμοδιότητας μεταξύ Δ.Ο.Υ. , Π.Ε.Κ. και Δ.Ε.Κ. σε θέματα φορολογικού ελέγχου.
     ΥΠΕΕ Αρ. πρωτ.: 17686/29.12.2008 [19/02/2009]
Πρόγραμμα δράσης της ΥΠ.Ε.Ε. για το έτος 2009 - Κατευθύνσεις- Στόχοι
     ΠΟΛ.1020/18.2.2009 [18/02/2009]
Κοινοποίηση διατάξεων ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών
     ΠΟΛ.1019/16.2.2009 [17/02/2009]
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2009, δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή και ημερομηνίες υποβολής της
     ΠΟΛ.1015/10.2.2009 [17/02/2009]
Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Φόρου Απόδοσης Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε12-Φ-01.015Α) από αμοιβές που καταβλήθηκαν σε αξιωματικούς και μέλη κατώτερου πληρώματος πλοίου
     ΠΟΛ.1014/10.2.2009 [17/02/2009]
Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων καθώς και του δευτέρου αντιτύπου αυτής και του τρόπου υποβολής του.
     ΠΟΛ.1013/10.2.2009 [17/02/2009]
Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Φόρου Απόδοσης Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε7-Φ-01.015) καθώς και υποχρέωση υποβολής της με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή με μαγνητικό μέσο , κατά περίπτωση.
     ΠΟΛ.1017/16.2.2009 [16/02/2009]
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1 – 11 του ν.3259/2004 σχετικά με την περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, όπως αυτές ισχύουν ύστερα από το ν. 3746/2009.
     Αρ. πρωτ.:595/12.2.2009 [14/02/2009]
Διευκρινίσεις εφαρμογής των υποχρεώσεων των εκδοτών στο πλαίσιο του ν.3556/2007 (άρθρα 4,5 και 6) και των αποφάσεων 1/434/2007 και 7/448/2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
     Αρθρα [14/02/2009]
Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων για τους εργαζόμενους κατά την Καθαρά Δευτέρα
     ΠΟΛ.1012/11.2.2009 [13/02/2009]
Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων που κατεστράφησαν κατά τα γεγονότα του μηνός Δεκεμβρίου 2008
     ΠΟΛ.1007/30.1.2009 [11/02/2009]
Παροχή οδηγιών για ζητήματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή της νομοθεσίας περί Εθνικού Κτηματολογίου
     ΠΟΛ.1010/5.2.2009 [10/02/2009]
Κοινοποίηση του καταλόγου των χρυσών νομισμάτων που πληρούν τα κριτήρια του επενδυτικού χρυσού σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000), που ισχύει για το έτος 2009
     Αριθμ. οικ. 1356/21.1.2009 [10/02/2009]
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 160/3.1.2006 (ΦΕΚ Β/6) κοι­νής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομί­ας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας περί «Καθορισμού ελάχιστου αριθμού ημερομισθίων ή ελάχιστου χρονικού διαστήματος ασφάλισης ανά έτος και ασφαλιστικό φορέα για την ανανέωση άδειας διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών καθώς και των όρων και προϋποθέσεων πρόσβασης στην μισθωτή εργασία και σε ανεξάρτητη οικονο­μική δραστηριότητα της περίπτωσης β του άρθρου 59 του ν. 3386/2005».
     ΠΟΛ.1008/30.1.2009 [04/02/2009]
Μεταβίβαση μετοχών κυπριακής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (limited liability company) από ημεδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
     Αρθρα [02/02/2009]
Οι αλλαγές στα έντυπα Ε1 -Ε3- Ε5 -Ε9 Οικονομικού έτους 2009
     Αριθμ. 913/26.1.2009 [29/01/2009]
Καθορισμός ελαχίστων τιμών των ενοικιαζομένων δωματίων, ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων καθώς και των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων για το χρονικό διάστημα από 1.1.2009 μέχρι 31.12.2009.
     Αρ. Πρωτ.:1005330/10066/Β0012/23.1.2009 [27/01/2009]
Αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων των επιχειρήσεων. (σημ. Αντιμετώπιση αναπροσαρμογής σε περίπτωση που τα ακίνητα αποτελούν στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού).
     Αρ. Πρωτ.:/387/77/Α0014/26.1.2009 [26/01/2009]
Παράταση προθεσμίας υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. με ημερομηνία λήξης 26/1/2009, που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet.
     ΠΟΛ.1005/22.1.2009 [26/01/2009]
Παροχή διευκρινίσεων για την εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. έτους 2008.
     ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ [24/01/2009]
Τροποποιήσεις επενδυτικών νόμων και άλλες διατάξεις
     ΠΟΛ.1003/7.1.2009 [21/01/2009]
Περί κλεισίματος των βιβλίων των Υπολόγων Διαχειριστών του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, που επιχορηγούνται ή χρηματοδοτούνται από το Δημόσιο ή την Ευρωπαϊκή Ένωση, οικονομικού έτους 2008
     ΠΟΛ.1004/20.1.2009 [21/01/2009]
Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων των επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις των άρθρων 20 έως και 27 του ν. 2065/1992.
     ΠΟΛ.1001/13.1.2009 [21/01/2009]
Καθορισμός εμπορικής αμοιβής, επιτοκίου, ράντας ,για τον προσδιορισμό της άυλης αξίας επιχειρήσεων κ.λ.π που μεταβιβάζονται το έτος 2009.
     ΠΟΛ.1002/7.1.2009 [21/01/2009]
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου υπεραξίας που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του ν. 2065/1992.
     Aρ. πρωτ: 1483/12/13.1.2009 [20/01/2009]
Επιμόρφωση εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους εφόσον αυτές υπάγονται στην Γ΄ κατηγορία σύμφωνα με το π.δ. 294/88 και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους – Προγράμματα 2009.
     Aρ. πρωτ: 1481/11/13.1.2009 [20/01/2009]
Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας Προγράμματα 2009.
     Αρ.Πρωτ.: 177/39/Α0014/16.1.2009 [20/01/2009]
Ανθρωπιστική βοήθεια που εξάγεται από το ΥΠ.ΕΞ. στη Λωρίδα της Γάζας.
     Αριθμ.Πρωτ. Α2- 8092/31.12.2008 [19/01/2009]
Ειδικότερες ρυθμίσεις σχετικά με την επιβολή Κανόνων Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών συναλλαγών, κατά τις επιταγές της παραγράφου 10 άρθρου 26του ν. 3728/2008 (ΦΕΚ 258 Α
     Αρθρα [16/01/2009]
Αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων των επιχειρήσεων με βάση τα άρθρα 20-27 του Ν.2065/1992 που θα γίνει μέχρι το τέλος του έτους 2008 και οδηγίες για την ορθή αντιμετώπιση των συναφών θεμάτων
     Αριθμ. πρωτ. : Κ2 - 11365/16.12.2008 [14/01/2009]
Δημοσιευόμενα Στοιχεία και Πληροφορίες των Εταιριών που συντάσσουν Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ).
     ΠΟΛ.1176/29.12.2008 [12/01/2009]
Αποστολή καταστάσεων ενδοκοινοτικών παραδόσεων των Ελληνικών επιχειρήσεων προς Ουγγαρέζικες επιχειρήσεις ανά Δ.Ο.Υ.
     ΠΟΛ.1164/12.11.2008 [12/01/2009]
Υπολογισμός ποσών καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα εφάπαξ ποσά φόρου που καταβάλλουν για τη χρήση 2008 (οικονομικό έτος 2009) οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ, πλανόδιων λιανοπωλητών και λιανοπωλητών σε λαϊκές αγορές, καθώς και οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται φορτηγά αυτοκίνητα Δ.Χ.
     ΠΟΛ.1172/18.12.2008 [11/01/2009]
Eκτέλεση του Κοινοτικού Προγράμματος FISCALIS κατά την εξαετία 2008-2013 στην Ελλάδα
     ΠΟΛ.1175/29.12.2008 [11/01/2009]
Κοινοποίηση κατωφλίων εξομοίωσης για τα έτη 2008 και 2009 καθώς και υποχρέωση υποβολής από τις επιχειρήσεις της Δήλωσης ΙΝΤRASTAT.
     ΠΟΛ.1171/23.12.2008 [09/01/2009]
Παροχή διευκρινήσεων για την ορθή αντιστοίχιση μέσω διαδικτύου, των νέων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ 2008)
     ΠΟΛ.1169/22.12.2008 [09/01/2009]
Υποβολή κατάστασης με τα αποθέματα πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης, που έχουν στην κυριότητά τους οι επιτηδευματίες ΔΙΠΕΘΕ την 31-12-2008
     ΠΟΛ.1179/31.12.2008 [07/01/2009]
Αναστολή χορήγησης πιστοποιητικού άρθρου 18 του ν. 3634/2008
     1128802/1079/0013/31.12.2008 [07/01/2009]
Παροχή πληροφοριών για θέματα Ενιαίου Τέλους Ακινήτων
     1126111/2085/ΔΕ-Α [04/01/2009]
Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων με βάση το ν. 3259/2004.
     ΠΟΛ.1180/31.12.2008 [05/01/2009]
Κοινοποίηση διατάξεων του ν.3697/2008 που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.
     1082538/1624/Α0012/5.9.2007 [05/09/2009]
Εφαρμογή της περ. γ' του άρθρου 17 του Κ.Φ.Ε..

   Αναζήτηση:
     

Web Development & Hosting by iSOL.gr